Sökning: "boendesituation"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet boendesituation.

 1. 1. Jämställt, inte alltid för barnens bästa? : En kritisk diskursanalys om hur föreställningar kring mammaroller och papparoller påverkar utfallet i vårdnadstvister.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Milla Hanseblad; Jennie Rehbinder; [2019]
  Nyckelord :Sole Custody; Parenting; Care Abilities; Gender Roles; Ensam vårdnad; Föräldraskap; Könsroller; Föräldraomsorg;

  Sammanfattning : Statistiken och mäns upplevelser av vårdnadstvister antyder att mammor har flera fördelar i de vårdnadstvister som leder fram till ensam vårdnad. I vår studie genomför vi en kritisk diskursanalys av de domar som har lett fram till ensam vårdnad i Stockholms tingsrätt under år 2018. LÄS MER

 2. 2. Trångboddhet i samhället

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Mia Gorusanovic; Emma Erson; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Trångboddhet; trångboddhetsnormer; preferenser; Malmö; bostadsval; externaliteter Keywords: Crowded living; crowded living standard; preferences; housing choice; externalities; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For a long time crowded living has been a well-known topic in Swedish housing policy. In 1946, as a result of bad housing conditions in Sweden, the first actions were taken to fight against crowded living. LÄS MER

 3. 3. Nursing staff's experience of working in rural Tanzania - Interview study at two dispensaries in the northern parts of Tanzania.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nike Johannesson; Mirijam Nyström; [2019]
  Nyckelord :Experience regarding work; Interview study; Nursing staff; Rural areas; Tanzania.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Tanzanias regering är ett av de första stegen för att uppnå målet om hälsa till alla, att tillse åtkomsten av tillräckligt med sjukvårdspersonal, med resurser nog att genomföra arbete av kvalité. För tillfället är dessa mål inte uppfyllda, och situationen är värre på landsbygden. LÄS MER

 4. 4. Orsaker till ångest hos unga vuxna : Faktorer i vardagen - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maja Häger; Herman Zenk; Caroline Andersson; [2018]
  Nyckelord :Young adults; psychological stress; anxiety; experiences; Unga vuxna; psykisk stress; ångest; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transitionen in i vuxenlivet är en utmanande tid. Den främjar både till självständighet och självförverkligande men kantas också av tuffare prövningar som kan vara svåra att hantera. LÄS MER

 5. 5. Gentrifieringens konsekvenser i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :David Eugen Hallberg; Lantto Heldebro Flora; [2018]
  Nyckelord :Social exkludering; gentrifiering; bostadspolitik; socialt arbete;

  Sammanfattning : Bostadsmarknaden för hyresrätter i Uppsala är svår, speciellt för vissa utsatta grupper. Det handlar inte bara om att ta sig in på marknaden utan även att lyckas hålla sig kvar. Detta blir extra tydligt när områden renoveras och hyresnivåerna därefter blir oöverkomliga för en stor del av dess invånare. LÄS MER