Sökning: "boendesituation"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet boendesituation.

 1. 1. Att släppa allt och bli omhändertagen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Berg Berntsson; Biljana Petrović; [2020-06-26]
  Nyckelord :Psykos; psykiatri; psykiatrisk vård; personcentrerad vård; bemötande; sjuksköterska; skötare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är den snabbast växande folksjukdomen under 2000 talet. Varje daginsjuknar tre personer i Sverige i en psykossjukdom. En del av de personer som insjuknar i enpsykossjukdom blir tvångsvårdade inom slutenvården vid ett eller ett flertal tillfällen. LÄS MER

 2. 2. BARNETS BÄSTA : Rättsliga bedömningar i vårdnadstvister där våld förekommit i familjen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olivia Jonsson; Lina Boman; [2020]
  Nyckelord :Barnets bästa; våld; vårdnadstvist; våld i nära relation; domar; vårdnad; umgänge;

  Sammanfattning : I den här studien granskas tingsrättsbedömningar med fokus på hur rätten resonerar kring begreppet barnets bästa och vilka skäl som anges i beslut som rör vårdnad, barnets boendesituation och utformning av umgänge med en förälder som tidigare använt våld. Studien riktar främst in sig på vilken betydelse våldet får i vårdnadstvisten. LÄS MER

 3. 3. Spelar tillgången till fysiska butiker någon roll? : En kvalitativ studie om Generation Ys användning av e-handel för mode

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Söreng; Klara Kindlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att handla mode via e-handel är idag lika självklart som att handla mode i fysiska butiker. Då många konsumenter utnyttjar e-handelns för att handla modevaror är det intressant för företag att få en förståelse för konsumentbeteende online. LÄS MER

 4. 4. Problematiskt spelande : En studie om socialekologiska faktorers samband med riskabelt dator- och tv-spelsbruk bland unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Natalie Patzer; [2020]
  Nyckelord :Internet Gaming Disorder; Gaming Addiction; problematic gaming; GAIT; Social-Ecological Approach; Internet Gaming Disorder; gaming Addiction; problematiskt spelande; GAIT; socialekologisk modell;

  Sammanfattning : Problematiskt dator- och tv-spelande är ett alltmer växande forskningsområde. Särskilt tonårspojkar är i flertal studier överrepresenterade och samband har visat sig till flertal sociala faktorer, men då forskningsmetoder och begreppsdefinition skilt sig åt har det varit svårt att dra konsekventa slutsatser av studieläget. LÄS MER

 5. 5. Vem riskerar att drabbas? : En beskrivande litteraturstudie om riskfaktorer för att drabbas av en förlossningsdepression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Olivia Rydstrand; [2019]
  Nyckelord :Förlossningsdepression; kvinnohälsa; moderskap; riskfaktorer; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter en förlossning är det vanligt att bli nedstämd. Detta går oftast över men ibland kan det resultera i en förlossningsdepression. Tillståndet drabbar ungefär en av tio kvinnor och kan även drabba medföräldern. LÄS MER