Sökning: "boilerplate"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet boilerplate.

 1. 1. The effect of IAS 1 amendments on disclosure quality: Evidence from a Swedish context - A study investigating boilerplate and stickiness in relation to the amendments to IAS 1

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kajsa Johannesson; Matilda Östlund; [2018-07-02]
  Nyckelord :IAS 1; Disclosure quality; Boilerplate; Stickiness; Computer-Aided Text Analysis;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. Åhus Beach hemsida

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Daniel Richter; [2018]
  Nyckelord :Wordpress; Bedrock; Sage; Advanced Custom Fields Pro; Hemsida.;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om att skapa en ny hemsida till Åhus Beach. Huvudmålen är att den ska vara fullt responsiv och fullt ut dynamisk. För att göra hemsidan dynamisk har vi använt oss av wordpress som CMS-verktyg. LÄS MER

 3. 3. Avtalade formkravs rättsverkan –  Boilerplateklausulers betydelse vid tvist om ändring av avtal

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Linn Hamrén; [2017]
  Nyckelord :formkrav; boilerplate; ändringsklausul; avtalstolkning; skriftform; no oral amendment.;

  Sammanfattning : Det internationella inflytandet är stort inom kommersiella avtal, vilket inte minst märks när det kommer till formulering av avtalsklausuler. Även avtal mellan två svenska parter inspireras ofta av angloamerikansk avtalsformulering och innehåller inte sällan så kallade boilerplateklausuler som stipulerar bland annat formkrav för ändringar eller tillägg till avtalet. LÄS MER

 4. 4. Missing Relevant Disclosures or too much Irrelevant Disclosures: A case study on the concept of materiality

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mirna Mujic; Chin Yee Tran; [2016-09-20]
  Nyckelord :Materiality; disclosure decisions; disclosure quality; disclosure problem; compliance; boilerplate; principles-based standards; amendments to IAS 1; goodwill impairment; accounting policies;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 5. 5. Integrationsklausuler : Tolkning av klausulen, klausulens inverkan på tolkning av avtal, och klausulens förhållande till utfyllning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Loxell; [2015]
  Nyckelord :Integrationsklausuler; merger clauses; avtalsklausuler; boilerplate; avtalstolkning; skriftliga avtal; kommersiell rätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER