Sökning: "bojan"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet bojan.

 1. 1. Att förstå sig på digitala verktyg i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Bojan Jovanovic; Anders Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; Digitala verktyg; Fritidshem; Samspel;

  Sammanfattning : I vårt arbete undersöker vi hur lärare resonerar kring användningen av digitala verktyg i fritidsverksamheten. De frågeställningar som ställdes utifrån syftet är: Hur resonerar lärare i fritidshem kring arbetet med digitala verktyg? Hur resonerar lärare i fritidshem kring läroplanens mål för digitala verktyg i undervisningen? samt Hur resonerar lärare om sina digitala kompetenser i undervisningssammanhang på fritidshem där digitala verktyg förekommer? Den teori som vi valde att utgå från grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Företagsfusioner och förvärv i Sverige : Förvärvens inverkan på aktiekursen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Bojan Dusanic; Armin Osmanovic; [2018]
  Nyckelord :Företagsfusion; förvärv; aktiekurs; överavkastning;

  Sammanfattning : In today's globalized business world, it has become easier to get information from both the market and the companies. This leads to the fact that, from the last decades, companies are continuously expanding through mergers & acquisitions through the need for constant development and optimization of asset value. LÄS MER

 3. 3. The perfect job : a study of the relationship between employer branding and person organization fit

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Bojan Kobaslic; Lilian Musonda; [2018]
  Nyckelord :Abstract; Employer branding; employment value proposition; person-organization fit; job advertisements; personality traits; organizational attractiveness; brand ambassadors;

  Sammanfattning : This research thesis has researched about how employer branding and its relationship to person - organization fit. It focuses on personality traits of applicants and how it can impact their attractiveness of the organization advertised in job adverts. LÄS MER

 4. 4. Euron och Export: En empirisk studie av eurons genomsnittliga effekt på exporten.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Nationalekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Bojan Biscevic; Mathilda Norström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Extern granskning av hållbarhetsrapporter : Vilka är motiven?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Bojan Lazic; Melisa Vranjkovina; [2018]
  Nyckelord :audit; external review; sustainability; sustainable development; legitimacy theory; institutional theory; stakeholder theory; GRI; revision; extern granskning; hållbarhet; hållbar utveckling; legitimitetsteorin; institutionell teori; intressentteorin; GRI;

  Sammanfattning : Hållbarhet har varit föremål för debatt de senaste decennierna. Företag har i olika stor utsträckning hängt med och anpassat sig till utvecklingen, fler och fler väljer att hållbarhetsrapportera. LÄS MER