Sökning: "bojkott"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet bojkott.

 1. 1. "Sparka honom!" : förtroendekriser i ett nytt medielandskap

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Jacob Hede; Malin Brugge Arelund; [2021]
  Nyckelord :Cancel culture; TV4; kändisar; förtroendekris; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste årens teknologiska utveckling, med sociala medier i spetsen, har stöpt om samtidens medielandskap. En effekt av denna utveckling är att en ny direkthet skapats mellan offentlig person och gemene man. LÄS MER

 2. 2. Är det möjligt att marknadsföra på ett hållbart sätt? : En studie om slow fashionföretags förhållningssätt till marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ella Robertsson; Jenny Nylander; [2021]
  Nyckelord :Triple bottom line TBL ; social responsibility CSR ; sustainability marketing; CSR marketing; transcendental marketing; social marketing; certificates; agenda 2030; slow and fast fashion; Triple bottom line TBL ; Social ansvar CSR ; hållbarhetsmarknadsföring; CSR-marknadsföring; relationsmarknadsföring; social marknadsföring; certifieringar; agenda 2030; slow fashion; fast fashion;

  Sammanfattning : Företag inom slow fashion arbetar mer med hållbarhet, både för konsumenterna och deras anställda. Det är stort fokus på att miljön ska bevaras medan företagen konkurrerar med fast fashionkedjor som massproducerar kläder och säljer till låga priser. LÄS MER

 3. 3. The Na-kd Truth : En Foucauldiansk diskursanalys av makt, straff och disciplin inom fenomenet bojkottskultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Cassandra Stridh; Kim Esbjörnsson; [2021]
  Nyckelord :cancel culture; online shaming; Foucault; discourse analysis; cyber violence; na-kd; power; subject positions; punishment; discipline; surveillance; Instagram; influencers; bojkottskultur; online skamning; Foucault; diskursanalys; cybervåld; na-kd; makt; subjektspositioner; straff; disciplin; övervakning; Instagram; influerare;

  Sammanfattning : What are the power relations between the fashion company Na-kd, influencers, and the general public? This study problematizes and concretizes the events surrounding the fashion company Na-kd that took place at the end of 2020 and is further discussed as an example of so-called cancel culture. The study explores the cancel culture phenomenon through the theoretical framework of Michel Foucault; including power, punishment, and discipline. LÄS MER

 4. 4. Under svenska pressens lupp : tyska judeförföljelser och tysk antisemitism i tre utvalda dagstidningar år 1933

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Hannes Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Judeförföljelse; antisemitism; svensk press; Dagens Nyheter; Aftonbladet; Svenska Dagbladet.;

  Sammanfattning : Judeförföljelserna i Tyskland eskalerade efter nazisternas maktövertagande i mars 1933, och en officiellt sanktionerad bojkott mot tyska judar anordnades i april. Under samma månad infördes även antisemitiska dekret som förbjöd majoriteten av statligt anställda judiska tjänstemän att utöva sina yrken och ämbeten. LÄS MER

 5. 5. Personaliserade erbjudanden inom marknadsföring : En kvalitativ studie angående konsumenternas upplevda respons av personaliserade erbjudanden från företag med avseende på förtroende, kontroll och transparens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Viktor Kaskamo Andersson; [2021]
  Nyckelord :Personalised marketing; personalised offers; privacy; personal information; trust; control; transparency; consumer behaviour; Individanpassad marknadsföring; personaliserade erbjudanden; personlig integritet; personlig information; förtroende; kontroll; transparens; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Nyligen har forskning inom marknadsföring fokuserat på konsumenternas köpbeteende och köpmönster, vilket har haft stor inverkan genom digitaliseringen i samhället och runt om i världen. Allt fler vetenskapliga studier forskar om konsumenternas personliga integritet och hur den kan påverkas av personliga erbjudanden från företag, till exempel genom marknadsföringsmetoden 'Retargeting'. LÄS MER