Sökning: "bok Reflektion"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden bok Reflektion.

 1. 1. Tänkandets gräns : Den tänkande människan

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan StockholmTeologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Björn Söderberg Almén; [2019]
  Nyckelord :Immanuel Kant; Nicolaus Cusanus; tid; rum; Epistemologi; Kunskapsteori; Tänkande; Gräns; självet; Strukturalism; Teologi; Gud;

  Sammanfattning : Vetandets gräns är en epistemologisk fråga om vilken kunskap människan kan få och ha om allt runt omkring oss. Alla dessa ting som finns omkring oss, men även se på självet1 som objekt. LÄS MER

 2. 2. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sabina Mukka; [2019]
  Nyckelord :skolgård; Piteå; lågstadiet; förskola; intervju; observation; barn; elever; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan. LÄS MER

 3. 3. Guldkompassen : En vägvisare för hur populärkultur kan användas som komplement till det centrala innehållet i religionskunskap 1 i svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tobias Svensson; Deniz Yeniler; [2017]
  Nyckelord :Guldkompassen; stoft; kyrkan; religionskritik; religionskunskap;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker boken och filmen Guldkompassen av Philip Pullman utifrån de delar av deras innehåll som behandlar tro och religiositet. Boken utgör den första delen av en fantasy-trilogi skriven för unga vuxna med uttalat religionskritiskt innehåll som har rönt stora framgångar och belönats med flertalet priser. LÄS MER

 4. 4. Det stora äventyret : Skönlitteratur med ett lärande syfte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Moa Burman; [2017]
  Nyckelord :Skönlitteratur; inlärning; universum; naturvetenskap; grundskolan;

  Sammanfattning : Under mitt självständiga arbete den 6:e terminen på grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass till årskurs tre har jag valt att påbörja utformandet av en bokserie vid namn Det stora äventyret. Serien syftar till att förenkla befästandet av kunskap inom de naturorienterade ämnena på ett underhållande och lärorikt sätt i de yngre åldrarna. LÄS MER

 5. 5. Sluta flytta runt saker hela tiden! : En vetenskaplig essä om utmaningar i förskolans innemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Ingebrigtsen; [2017]
  Nyckelord :Preschool; Aristotle; episteme; techne; phronesis; Foucault; Reggio Emilia; the environment; the third educator; Förskola; Aristoteles; episteme; techne; fronesis; Foucault; Reggio Emilia; miljön; den tredje pedagogen;

  Sammanfattning : Title: Stop moving stuff around all the time! - A scientific essay about the challenges in the preschool indoor environment  My scientific essay is based on a series of events in which I believe that both I and my colleague was unprofessional and did not have the children’s best interest at heart. The events took place in my professional career as an unskilled educator. LÄS MER