Sökning: "bokföring"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet bokföring.

 1. 1. Hur digitaliseringen förändrar redovisningsprocessen och dess kvalitet: En kvalitativ studie baserad på experters uppfattning om hur digitalisering påverkat redovisningsprocessen och dess kvalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Löf; Axel Lindskog; [2023-08-18]
  Nyckelord :Digitalisering; redovisningsprocessen; kvalitet; automatisering; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Bakgrund & problemdiskussion: Digitalisering har påverkat redovisningsbranschen på olika sätt de senaste åren, framförallt hur kundkontakten sköts men även arbetssättet. Med digitaliseringen så kommer det nya digitala verktyg som företag inom branschen försöker omfamna. LÄS MER

 2. 2. Från papper och penna till digitalisering: Hur teknikens utveckling påverkar redovisningsekonomens yrkesroll : En studie kring digitaliseringens påverkan på redovisningsekonomens kompetenskrav och arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ali Ezzeddine; Benjamin Durmaz; Ahmed Dahir Hussein; [2023]
  Nyckelord :Digitalisering; redovisningsekonom; digitala verktyg; automatisering; institutionell teori; bokföring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum: 2023-05-31 Nivå: Kandidat-/Magisteruppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Benjamin Durmaz, Ali Ezzeddine, Ahmed Dahir Hussein  (00/05/18) (99/11/30) (01/08/30) Titel: Från papper och penna till digitalisering: Hur teknikens utveckling påverkan redovisningsekonomens yrkesroll - En studie kring digitaliseringens påverkan på redovisningsekonomens kompetenskrav och arbetssätt Handledare: Zelalem Abay Nyckelord: Digitalisering, redovisningsekonom, digitala verktyg, automatisering, institutionell teori, bokföring. Forskningsfråga: Hur påverkar den pågående digitaliseringen redovisningsekonomens arbetssätt och kompetenskrav? Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida digitaliseringen och tekniken kan komma att påverka redovisningsekonomens arbetssätt och kompetenskrav. LÄS MER

 3. 3. Motivation och svårigheter i arbete med bokföringsprogram i gymnasieskolan : Elevers uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Reema Shigry; [2023]
  Nyckelord :Bokföring; Digital lärresurs; Inre och yttre motivation; Basic Psychological Needs Theory BPNT ;

  Sammanfattning : Det finns många studier som handlar om digitalisering i den svenska skolan, särskilt i ämnet företagsekonomi. De flesta av dessa studier undersöker lärarnas perspektiv men elevernas erfarenheter ignoreras ofta. Några av dessa forskare har föreslagit att även undersöka elevernas perspektiv. LÄS MER

 4. 4. CSRD från revisorns perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Sandelin; Elin Wehlin; [2023]
  Nyckelord :CSRD; sustainability audit; sustainability reporting; CSRD; hållbarhetsrevision; hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Hållbarehtsrapportering har blivit allt vanligare för att möta de hållbarhetsutmaningar samhället står inför och i takt med det ökar även behovet av reglering för att möta intressenternas krav på transparent, trovärdig samt tillförlitlig hållbarhetsinformation. EU släpper därför ett nytt direktiv, CSRD, som skärper hållbarhetsrapporteringen och ställer krav på extern granskning. LÄS MER

 5. 5. Revisionsvalet i små aktiebolag i Sverige : En studie om faktorerna som påverkar valet av frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Khatia Chubinidze; Veky Iskandar; [2023]
  Nyckelord :Revisor; revision; revisionsplikt; små företag; Sverige;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka faktorerna som påverkar valet av frivillig revision. Forskningens syfte är att undersöka hur små aktiebolag resonerar kring valet av frivillig revision och se vilka faktorer som domineras vid diskussion kring att anlita eller välja bort revisor. LÄS MER