Sökning: "bokföring"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet bokföring.

 1. 1. Artificiell Intelligens - En framtid med förhinder : En kvalitativ studie om AI och dess påverkan på redovisningssystemet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Johansson; Victor Rahm; [2021]
  Nyckelord :Artificiell Intelligens; redovisningssystem; implementeringshinder; bokföring; automatisering; kunskapsbrist; affärssystem; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Redovisningen förändrades med användningen av datorn och digitala redovisningssystem. Framtidens utveckling handlar om att ta nästa steg, från datorisering till digitalisering. LÄS MER

 2. 2. Bokföringsmanipulation : Hur kan en redovisningskonsult upptäcka och agera på en bokföringsmanipulation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Pavliuk Valentyn; Ernstedt Axel; [2021]
  Nyckelord :Accounting consultant; Accounting manipulation; Ethical action; Decoupling; Isomorphism; Moral development; Redovisningskonsult; Bokföringsmanipulation; Redovisningsmanipulation; Etisk agerande; Decoupling; Isomorfism; Moralutveckling;

  Sammanfattning : Att undersöka bokföringsmanipulation är av stor betydelse bland stora företag eftersom manipulationer hos stora företag har stora risker för kunder och andra intressenter. Om många småföretagare skulle genomföra bokföringsmanipulationer, skulle konsekvenserna bli större än för stora företag. LÄS MER

 3. 3. Elevernas acceptans av bokföringsprogram : Lärares uppfattningar om elevers motivation och elevers motstånd till arbete med bokföringsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Hasan Balleh; [2021]
  Nyckelord :Basic Psychological Needs Theory BPNT ; bokföringsprogram; inre motivation; yttre motivation; teknologiacceptans.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur lärare i företagsekonomi uppfattar elevers motivation och elevers motstånd till arbete med bokföringsprogram i undervisningen. Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 4. 4. Metoder för undervisning i dubbel bokföring samt lärares och elevers åsikter om dessa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Olsson; [2021]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet. Didaktiska val; Digitala metoder; Dubbel bokföring; Flipped classroom; Klassisk pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om vilka didaktiska val som lärarna gör när de undervisar i redovisning/dubbel bokföring vid gymnasieskolans Ekonomiprogram vid olika gymnasieskolor i Skåne, samt hur eleverna upplever de använda metoderna. Undersökningen av lärarnas metodval har genomförts med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med tre lärare från två olika skolor. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mirko Vicentijevic; Niclas Fingren; [2020-02-28]
  Nyckelord :Digitalisering; automatisering; redovisningskonsult; rådgivning; effektivitet och tillgänglighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringens frammarsch går rekordartat framåt vilket inte barapåverkar individer utan även yrken. Från 40-talet till dagens samhälle har datorer utvecklatsoch automatiserat människors arbete. På grund av digitaliseringen harredovisningskonsulternas yrke förutspåtts försvinna. LÄS MER