Sökning: "bokföring"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet bokföring.

 1. 1. Misstankar om penningtvätt : En kvalitativ studie om varför få auktoriserade redovisningskonsulter anmäler misstankar om penningtvätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Widlund; Amanda Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Money laundering Authorized accounting consultants Fraud Operator Customer due diligence; Penningtvätt Auktoriserade redovisningskonsulter Bedrägeri Verksamhetsutövare Kundkännedom;

  Sammanfattning : Bakgrund Penningtvätt är en typ av ekonomisk brottslighet där olagligt förtjänta pengar tvättas rena i den lagliga ekonomin. Cirka 130 miljarder kronor penningtvättas årligen i Sverige och eftersom det görs genom den lagliga ekonomin påverkar det samhället. LÄS MER

 2. 2. Effekter av införandet av IFRS 16 : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johan Eriksson; Axel Gref; [2019]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; operating leases; transition effects; IFRS 16; IAS 17; leasing; operationella leasingavtal; övergångseffekter;

  Sammanfattning : The background for this essay is the problems associated with the previous leasing standard IAS 17, and the implementation of the new, IFRS 16. During the appliance of IAS 17 leasing was either classified as operating- or finance leasing. Here the focus is whether there are similarities in the lease contract to a repayment purchase or not. LÄS MER

 3. 3. Autokontering inom Löpande Bokföring : En kvalitativ studie om attityder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marko Janicic; [2019]
  Nyckelord :Bookkeeping; auto-coding; automation; digital accounting; attitudes; Bokföring; autokontering; automatisering; digital bokföring; attityder;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie var att undersöka hur professionella redovisningsarbetares attityder ser ut gentemot automatisering, och specifikt autokontering. Konteringsutförandet sköttes i regel med en gummistämpel, innehållandes kolumner för konto och kostnadsställe som fylldes i för hand. LÄS MER

 4. 4. Bokföringsprogram som digital lärresurs : En studie om möjligheter och utmaningar för lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jakob Brusquini; [2018]
  Nyckelord :Bokföringsprogram; digital lärresurs; digital kompetens; erfarenhetsbaserat-lärande.;

  Sammanfattning : En utgångspunkt för det här examensarbetet har varit Skolverkets krav på ökad digitalisering i skolan. I studien undersöktes hur lärare uppfattar eventuella möjligheter och utmaningar med att använda bokföringsprogram som digital lärresurs, inom ämnet Företagsekonomi. LÄS MER

 5. 5. Skadeståndsansvaret i aktiebolag - en studie av ansvarsfördelningen mellan styrelse, VD och revisor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Hansen; [2018]
  Nyckelord :Civilrätt; skadeståndsrätt; skadeståndsansvar; ansvarsfördelning; styrelse; revisor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett aktiebolag fördelar ett parallellt rättslig ansvar mellan bolagets styrelse, VD och revisor som i huvudsak aktualiseras när en skadeståndstalan riktas mot dem. Enligt ABL är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning, organisation och att utöva tillsyn över bolagets bokföring enligt 8:4 ABL. LÄS MER