Sökning: "bokföringsbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet bokföringsbrott.

 1. 1. Den försenade årsredovisningens orsaker : - Utifrån företrädarnas och revisorernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Davidsson; Tomas Eriksson; Maria Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Delayed annual report; Accounting crime; Limited company; Entrepreneurial responsibility; Auditor; Information overload; Work overload; Försenad årsredovisning; Bokföringsbrott; Aktiebolag; Företagaransvar; Revisor; Informationsbelastning; Arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Allt fler företagare anmäls och döms för bokföringsbrott med anledning av att deras årsredovisningar lämnas in för sent till Bolagsverket. Brottsanmälningar till Ekobrottsmyndigheten avseende försenade årsredovisningar har under de senaste åren ökat och ärendeinflödet har aldrig tidigare varit så stort som under år 2018. LÄS MER

 2. 2. Visselblåsning : Visselblåsarsystemets roll för finansiell styrning och kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Annika Bossius; Frida Leijon; [2019]
  Nyckelord :Whistleblowing; control; prevention; follow-up; financial irregularities; accounting; Visselblåsning; styrning och kontroll; förebyggande; uppföljning; ekonomiska oegentligheter; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Visselblåsarsystem införs nu för företag inom EU. EU ser ett behov för ett ökat skydd för visselblåsare och EU kommissionen fastslog 16e april 2019 ett direktiv som innebär att säkra kanaler för rapportering av visselblåsarärenden skall finnas för alla företag med fler än 50 anställda. LÄS MER

 3. 3. Bokföringsbrott: en analys av hur bokföringsbrott kan förstås utifrån Pierre Bourdieus samhällsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Emma Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Accounting; accountants; business owners; Pierre Bourdieu.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The following study concerns the effects that lies behind accounting offenses. Accounting offenses is an important subject to study due to its wide spread throughout and great effect on society. More then 12 000 cases of accounting offenses were reported in Sweden during 2016 alone. LÄS MER

 4. 4. Brott mot borenär : - Problematik vid tillämpning av oredlighet mot borgenär och vårdslöshet mot borgenär

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Ellen Pettersson; Frida Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Borgenär; vårdslöshet; oredlighet; bokföringsbrott;

  Sammanfattning : De så kallade borgenärsbrotten i 11 kap. brottsbalken (1962:700) (BrB) ställer upp tre objektiva rekvisit, vilka ska vara uppfyllda för att ett brott ska föreligga. Rekvisiten har utformats på skilda sätt beroende av brottstyp och är: handlingsrekvisitet, tidsrekvisitet samt effektivitetsrekvisitet. LÄS MER

 5. 5. Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Erik Edlund; Oscar de Bourgh; [2016]
  Nyckelord :VW; BP; Bolagsskandaler; VW; BP;

  Sammanfattning : Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. LÄS MER