Sökning: "bokföringssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet bokföringssystem.

 1. 1. Det digitala pappret : En kvalitativ studie om praktikers hantering och lagring av verifikationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Hasselbom Alderborg; Cornelia Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :verifikation; bokföringslag; lagring; redovisning;

  Sammanfattning : Inledning: År 2013 var 98 procent av all information digitalt lagrad. Idag är arbetsprocessen för redovisning mer och mer digital. Lagstiftningen kring redovisning är utformad som en ramlag och öppen för tolkning. LÄS MER

 2. 2. Autokontering inom Löpande Bokföring : En kvalitativ studie om attityder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marko Janicic; [2019]
  Nyckelord :Bookkeeping; auto-coding; automation; digital accounting; attitudes; Bokföring; autokontering; automatisering; digital bokföring; attityder;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie var att undersöka hur professionella redovisningsarbetares attityder ser ut gentemot automatisering, och specifikt autokontering. Konteringsutförandet sköttes i regel med en gummistämpel, innehållandes kolumner för konto och kostnadsställe som fylldes i för hand. LÄS MER

 3. 3. Systemintegration mellan tidsredovisnings- och bokföringssystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tom Althin; Patrik Larsson; Andreas Leander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Society stores information in IT-systems in order to streamline day to to day tasks. In order to make sure that the information is legitimate and up to date, synchronisation between several locations is needed. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ ansats till Task Technology Fit : Task Technology Fit som ett teoretiskt ramverk i en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Erik Nilsson; Jonathan Svahn; [2016]
  Nyckelord :Task-technology fit; kvalitativa metoder; blandade metoder; modellutveckling; utvärdering; informationssystem;

  Sammanfattning : I denna studie har en modell tagits fram för att utvärdera informationssystem med kvalitativa metoder. Denna modell har utvecklats med task technology fit theory (TTF) som ramverk, som tidigare använts främst i kvantitativa studier för att undersöka till vilken grad funktioner matchar med användares uppgifter i ett informationssystem. LÄS MER

 5. 5. Ansvarsfördelningen i ett aktiebolag : Hur fördelas det rättsliga ansvaret mellan revisorn och styrelsen i ett aktiebolag?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Jennie Johansson; [2014]
  Nyckelord :aktiebolag; styrelse; revisor; ansvarsfördelning; Prosolvia; skadestånd; aktiebolagsrätt; bolagsledning; professionsansvar; ansvarsförsäkring; förtroendeuppdrag; bokföring; medelsförvaltning; ekonomiskt ansvar; revision; granskning;

  Sammanfattning : Styrelsen och revisorn i ett aktiebolag har ett parallellt ansvar som främst aktualiseras vid skadeståndstalan när båda bolagsorganen på något sätt varit inblandade. ABL uppställer en ansvarsfördelning som anger att styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning. LÄS MER