Sökning: "bokformgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet bokformgivning.

 1. 1. Materialitet och grafisk form i de svenska utgåvorna av the Vicar of Wakefield. En bibliografisk formanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Kristina Hedh Gallant; [2019]
  Nyckelord :Bokhistoria; bibliografi; formanalys; typografi; grafisk formgivning; bokformgivning; bokens materialitet; skönlitterär utformning; tryckeri; bokmarknad; förlag; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Genom att utföra en bibliografisk formanalys av de elva svenska utgåvorna av Oliver Goldsmiths roman The Vicar of Wakefield, publicerade mellan 1782 och 1970, har jag undersökt det grafiska uttrycket och jämfört det med den svenska typografins utveckling under samma tid. Centralt i uppsatsen är att bokens materialitet spelar roll för hur texten uppfattas, att formen i sig är medskapande i verkets mening. LÄS MER

 2. 2. Klassiker i ny förpackning. Bokdesign och konsumtionskulturens individualisering, 1940-2016

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Felicia Vikman; Alma Lindström; [2017]
  Nyckelord :Individualisering; meningsskapande marknadsföring; sinnesmarknadsföring; romanomslag; bokformgivning; grafisk design; semiotisk bildanalys; visuell retorik;

  Sammanfattning : Problemformulering: Det är många som spekulerat kring varför försäljningen av tryckta böcker ökar när allting verkar peka mot en total digitalisering av medier. Även försäljningen av klassiska böcker har ökat, och att de ständigt görs i nya utgåvor och får ta plats i bokhandlarna styrker detta. LÄS MER

 3. 3. As Strange As They Come

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Lisa Berg-Svedin; [2016-12-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har inte undgått någon att det är kris i Europa (och världen) och att krisens konsekvenserskapar väldig debatt i Sverige. Krisens offer söker skydd och hjälp här och det höjsröster om att vi inte kan hjälpa dem som drabbas, vi måste hjälpa våra egna först. LÄS MER

 4. 4. A study in design of covers for self help books concerning depression

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Liv Bossuyt; Märta Wolter; [2016]
  Nyckelord :bokomslag; formgivning; bokformgivning; depression; självhjälp; psykisk ohälsa; book cover; book design; self help;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utforska hur bokomslag för självhjälpsböcker inom kategorin depression bör formges för att passa den specificerade målgruppens perspektiv och ämnets karaktär. Syftet besvarades med hjälp av fyra frågeställningar. Inledningsvis undersöktes teori och målgruppens preferenser i en förstudie. LÄS MER

 5. 5. Book design in theory and practice – how does the book designer elite think?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Rasmus Columbus; Rebecca Perrusquia Karbratt; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Typographers and book designers most important tasks are to preserve the texts, authors thoughts and ideas for posterity, and through their work successfully invite and communicate the content of these writings to the readers. In their work, the designers have sets of rules and theories to their assistance, and regardless if they choose to follow them, they should know that they exist and know why they choose to follow or break them. LÄS MER