Sökning: "bokhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet bokhistoria.

 1. 1. Waldemar Zachrisson och idealboken : diskussionerna om den typografiska estetiken i Sverige 1893–1923

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Stefan Benjaminsson; [2021]
  Nyckelord :Arts- and Crafts; Book printing; Sweden; Typography; Waldemar Zachrisson; typografi; Sverige; boktryck; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This essay examines the typographic discussions in Sweden around the turn of the 20th century. The focus lies on Gothenburg-based printer Waldemar Zachrisson, a driving force in these matters. LÄS MER

 2. 2. ”Himmelen och solen följer jag och intet lägre” : Tryckeriverksamheten i Västerås under biskop Johannes Rudbeckius, 1621–1646

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Pia Letalick Rinaldi; [2019]
  Nyckelord :Bokhistoria; bibliografi; Sverige – Västerås; 1600-talet; tryckproduktion; utgivning; biskop Johannes Rudbeckius; boktryckare; typografi; bokens materialitet; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar tryckeriverksamheten och utgivningen vid biskop Johannes Rudbeckius och domkapitlets tryckeri i Västerås under perioden 1621–1646. Uppsatsens syfte är att kartlägga tryckeriverksamheten utifrån parametrarna boktryckare, genre, tryckerimärken, format, papper, typsnitt och språk. LÄS MER

 3. 3. Materialitet och grafisk form i de svenska utgåvorna av the Vicar of Wakefield. En bibliografisk formanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Kristina Hedh Gallant; [2019]
  Nyckelord :Bokhistoria; bibliografi; formanalys; typografi; grafisk formgivning; bokformgivning; bokens materialitet; skönlitterär utformning; tryckeri; bokmarknad; förlag; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Genom att utföra en bibliografisk formanalys av de elva svenska utgåvorna av Oliver Goldsmiths roman The Vicar of Wakefield, publicerade mellan 1782 och 1970, har jag undersökt det grafiska uttrycket och jämfört det med den svenska typografins utveckling under samma tid. Centralt i uppsatsen är att bokens materialitet spelar roll för hur texten uppfattas, att formen i sig är medskapande i verkets mening. LÄS MER

 4. 4. Vad ordet läsning betyder och hur det används i svensk dagspress 1900-2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Läsning – historia ; Läsning – historia – Sverige – 1900-talet ; Bokhistoria ; Läsning ; Reading ; Books and Reading ; Book and Reading – History ; Reading – Sweden – History; Reading research ; Information – History – Sweden;

  Sammanfattning : Ordet läsning har och har haft olika betydelser. Studien undersöker hur ordet läsning varierats i svensk dagspress mellan år 1900–2016. Sammantaget identifieras 60–70 variationer av ordet. I studien undersöks även om det finns förändringar när dessa ordvariationer används. LÄS MER

 5. 5. Förläggaren som medskapare : Om Harry Martinson, Moa Martinson och samarbetet med förläggarna på Albert Bonniers förlag 1928–1939

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Sanna Broborg; [2017]
  Nyckelord :litteratursociologi; bokförlag; bokhistoria; Albert Bonniers förlag; Harry Martinson; Moa Martinson; Karl Otto Bonnier; Tor Bonnier; Kaj Bonnier; förläggare; författare;

  Sammanfattning : Författare beskrivs ofta som ensamma skapare till sina verk. I många fall finns det dock betydligt fler som medverkar i produktionen av ett litterärt verk, däribland förlaget. LÄS MER