Sökning: "bokhistoria"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade ordet bokhistoria.

 1. 6. Johan Gadolins bidrag till det Gadolinska biblioteket. En samlingshistorisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Eva Costiander-Huldén; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; Johan Gadolin; Kungliga Akademien i Åbo; Åbo Akademis bibliotek; bokband; bokförvärv; samlingshistoria; professorsbibliotek; book history; bookbindings; book acquisition; professors libraries; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en samlingshistorisk analys av en del av det Gadolinska biblioteket vid Åbo Akademis bibliotek i Finland. Biblioteket omfattar över 3000 verk, både monografier och tidskrifter. Tre professorsgenerationer vid den Kungliga Akademien i Åbo byggde upp biblioteket från början av 1700-talet till mitten av 1800-talet. LÄS MER

 2. 7. Kvinnors läsning under trehundra år

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Martina Nobel; [2017]
  Nyckelord :book history; bokhistoria; läsesällskap; 1700; 1800; 1900; kvinnor; romaner; böcker; läsesalong; läsning; samhällsklass; historia; litteratur; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Med denna uppsats hoppas jag kunna bidra till ökad kunskap om kvinnors läsning under 1700-, 1800- och 1900-talen. Jag har undersökt varför och på vilket sätt som kvinnors läsning skiljer sig åt när det kommer till läsning av romaner samt hur kvinnor har läst och fått tag på böcker under historiens gång. LÄS MER

 3. 8. Kokboken - utgivning, inriktning och uttryck under 40 år

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Maria Bonde; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; kokböcker; matlagning; Vår kokbok; bokmarknad; textsociologi; deskriptiv bibliografi; analytisk bibliografi; bookhistory; cookbooks; cooking; bookmarket; text sociology; descriptive bibliography; analytical bibliography; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Sedan 1970-talet har antalet kokböcker ökat markant på den svenska bokmarknaden. Undersökningen tittar närmare på hur kokboken förändrats i fråga om utgivning, inriktning och uttryck under perioden 1976-2015. Detta innefattar också en strävan efter att söka förstå vad som kan ha föranlett den kraftiga expansionen. LÄS MER

 4. 9. Bibeln materialiserad : utformning, format och plattformar i historisk och nutida utgivning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :My Björling; Sara Fredin; [2013]
  Nyckelord :Bibeln; Vasabibel; Karl XII:s Bibel; Bibel 2000; bibelapp; e-bok; Förlags- och bokmarknadskunskap; Bokhistoria; Cultural Sciences; Languages and Literatures; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I Bibeln materialiserad har åtta bibelutgåvor jämförts med varandra i syfte att försöka förstå hur den fysiska boken förändras, materiellt och funktionsmässigt, genom historien och på dagens digitaliserade bokmarknad. Den fysiska bokens förändring är av intresse då den samtida bokmarknaden präglas av ett förändrat medielandskap där den tryckta codexen bara är ett medium bland andra. LÄS MER

 5. 10. Idunas äpplen. Fredrika Bremers bokdonation till Högre lärarinneseminariet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Linda Örtenblad; [2011]
  Nyckelord :Fredrika Bremer; Högre lärarinneseminariet; Books; history; Private Book Collection; Emancipation; Education; Women s history; 19th century; Årsta slott; Fredrika Bremer; Högre lärarinneseminariet; bokhistoria; boksamling; emancipation; utbildning; kvinnohistoria; 1800-talet; Årsta slott;

  Sammanfattning : In the early 1860´s, the author and opinion former Fredrika Bremer made a large donation of books to Högre lärarinneseminariet, which is the first governmental institute for higher education of women in Sweden. The aim of this thesis is to describe the collection of donated books as well as to extract information regarding Bremer's international network of contacts, her views on women's education and her relation to Högre lärarinneseminariet. LÄS MER