Sökning: "boklig bildning och sinnlig erfarenhet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden boklig bildning och sinnlig erfarenhet.

  1. 1. Det snackas om utomhuspedagogik

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Emma Hjorth; Josefine Svensson; [2009]
    Nyckelord :utomhuspedagogik; utemiljö; pedagog; uppfattningar; skola; förskola;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att söka efter olika uppfattningar som pedagoger har om utomhuspedagogik i skolans tidigare år och i förskolan. Uppsatsen har en socialkonstruktionistisk ansats, vi menar att det är i språkliga interaktioner uppfattningar om världen skapas. LÄS MER