Sökning: "bokmål"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet bokmål.

 1. 1. ”Oversatt fra siciliansk” : Dialektkulturen i Norge och i Sverige speglad i skönlitterära översättningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lucia Pirani; [2019]
  Nyckelord :översättning; översättare; dialekt; dialekter; dialektkultur; dialektsituation; dialektmarkör; dialektologi; nynorska; bokmål; norska; talspråk; repliker; jämtska; trøndersk;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att spegla skillnaderna mellan norsk och svensk dialektkultur genom att undersöka översättningar av dialektala inslag i skönlitteratur. I Norge är dialekterna inte lika utjämnade som i Sverige. Dessutom har de hög status och används både i vardagslivet och i offentliga sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Nouns on fire in Mainland Scandinavian : A lexico-typological study of selected nouns referring to FIRE in Danish, Norwegian (Bokmål) and Swedish

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Carolina Lindmark; [2017]
  Nyckelord :Typology; semantics; lexical typology; lexical frames; fire; nouns; compounds; parameters;

  Sammanfattning : The current study investigates the use of a selected group of nouns in the domain of FIRE in written Mainland Scandinavian languages, i.e. Danish, Norwegian (bokmål) and Swedish. LÄS MER

 3. 3. Kan va det så sa det åt dæ? : En undersökning av återgivet talspråk i skrift hos Anne Karin Elstad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Carita Holm; [2008]
  Nyckelord :talemål; Nordmøre; dialektologi;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen är målet att undersöka det återgivna talspråket i dialogen mellan karaktärerna i Anne Karin Elstads självbiografiska roman Hjem (2006). Prosatexten är på bokmål, men alla repliker är en form av Nordmøredialekt som mer eller mindre närmar sig nynorskformer. LÄS MER