Sökning: "bokomslag"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet bokomslag.

 1. 1. Svaren på ytan av frågor på djupet : en multimodal analys av peritext på doktorsavhandlingars omslag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Joanna Öhman; [2021]
  Nyckelord :retorik; stilistik; genre; paratext; doktorsavhandlingar; bokomslag; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här kandidatuppsatsen utforskas peritexten på 19 humanvetenskapliga avhandlingar ur ett retoriskt perspektiv. Hur förmedlar bokomslaget genretillhörighet, information om verkets innehåll, om möjlig läsupplevelse och målgrupp? Analysen är hermeneutiskt grundad, och det teoretiska och metodologiska ramverket utgörs av prototypteori, stilistik, paratext enligt Gérard Genette, samt analys av visuell retorik. LÄS MER

 2. 2. I en värld av magiker och robotar. En undersökning av svensk fantasy och science fiction

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Anna Nygren; Anna Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Fantasy; science fiction; genre; förlag; egenutgivare; kartläggning; omslag; kapital; förlagsmarknaden; spridning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka utgivningen av svensk fantasy och science fiction för att försöka ta reda på hur genrernas spridning ser ut i Sverige. Undersökningen rörde utgivningen under femårsperioden 2015-2019. LÄS MER

 3. 3. ”Han vill underhålla, men också ta läsaren i handen” : En textanalys av bokomslagets baksidestext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :David Sveder; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker 26 baksidestexter till skönlitterära böcker inom kategorierna bästsäljande böcker och kritikerrosade böcker. Syftet är att urskilja textmönster i baksidestexten och se om kritikerrosade böcker presenterar deras övergripande teman. Uppsatsen bygger vidare på litteraturvetenskapliga analyser av bokomslag. LÄS MER

 4. 4. Omslagets litterära funktion : En studie gällande elevers tolkningar av skönlitterära bokomslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Evelina Block; [2020]
  Nyckelord :paratext; omslagsbild; barnlitteratur; lågstadiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Animerade bokomslag i ljudboksappar : Att väcka intresse med hjälp av rörlig grafik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Matilda Jürss; [2020]
  Nyckelord :bokomslag; ljudböcker; animation; rörlig grafik; visuell kommunikation; motion graphics; book covers;

  Sammanfattning : På många medieplattformar förekommer i dagsläget ofta någon form av rörliga element, till exempel så ackompanjeras vissa låtar i Spotify av en animation, eller så förhandsvisas serier i Netflix genom en kort trailer. Detta är inget som ännu hunnit nå fram till ljud- och e-boksvärlden, där apparna fortfarande bara består av statiska element och omslag. LÄS MER