Sökning: "boksamtal i förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden boksamtal i förskola.

 1. 1. ”Är det en han eller hon?” En kvalitativ studie om hur genus framställs i barnlitteratur samt hur barn och förskollärare samtalar om kön under boksamtal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Backlund Agnes; Dagermark Hanna; [2022]
  Nyckelord :Genus; kön; femininitet; maskulinitet; barnlitteratur; normkreativitet;

  Sammanfattning : Syn på genus är något som formas i både hem och förskola. Både människor, material och miljöer påverkar individens uppfattning och syn gällande sin egen identitet och andras. Barn påverkas tidigt av rådande normer i samhället på olika vis. LÄS MER

 2. 2. Högläsning som pedagogiskt redskap för språkutveckling i förskolan : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Manar Amin; Sirriyeh Manar; [2022]
  Nyckelord :Högläsning; skriv och läskunnighet och språkutveckling;

  Sammanfattning : Högläsning sker ofta i förskolor och forskning har visat att det gynnar barns språkutveckling. Det svenska forskningsläget kring högläsning i förskola är magert och mot den bakgrund syftar uppsatsen till att undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar med högläsning som pedagogiskt redskap för att gynna barns språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Högläsning bidrar till mer än lugn och ro : Förskollärares beskrivningar och arbetssätt med högläsning relaterat till barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Evelina Bengtsson; Sofia Isaksson; [2022]
  Nyckelord :högläsning; språkutveckling; förskola; arbetssätt; organisation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Tidigare forskning visar att barn som får erfara och uppleva högläsning med tillhörande samtal ges möjlighet till att utveckla sin litteracitet i högre grad än barn som inte blir höglästa för. Det är därför betydande att pedagoger på förskolan arbetar aktivt med högläsning för att erbjuda alla barn läsupplevelser på förskolan och att barnen ges möjlighet att tycka och tänka om bokens innehåll. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares arbete med analog och digital högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ellinor Björklund; Matilda Jansson; [2022]
  Nyckelord :Analog läsning; Digitalisering; Förskola; Förskollärare; Högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med analog och digitalhögläsning i förskolans verksamhet. Den teoretiska utgångspunkten i examensarbetet ärsociokulturellt perspektiv. Det blir betydelsefullt på grund av att genom sociala samspeloch kommunikation förmedlar förskolläraren kunskaper till barnet. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i förskolan : Hur pedagogers förhållningssätt under högläsning kan främja barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Yasmin Alsayed Ali; Thagreed Yaseen; [2021]
  Nyckelord :språkutveckling; högläsning; förskola; lässtrategier;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om högläsning i förskolan med fokus på dess betydelse för barns språkutveckling. Under vår utbildning har högläsningens betydelse för barns språkutveckling uppmärksammats. LÄS MER