Sökning: "bokvärld"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bokvärld.

  1. 1. Avanglarion

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

    Författare :Fredrik Lilja; [2008]
    Nyckelord :Värld; spelvärld; filmvärld; bokvärld; Avanglarion; berättelser; historia; miljöer; Word. ;

    Sammanfattning : Detta är min reflektion av mitt kandidatarbet 2008. Här finns beskrivet mitt arbete samt mina tankar kring det 15 veckor långa kandidatarbetet som resulterade i ett koncept för en helt ny fiktiv värld. Här förklarar jag mina orsaker till hur världen ser ut samt beskriver varför jag valde detta ämne inom denna utbildning. LÄS MER