Sökning: "bolåneränta"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet bolåneränta.

 1. 1. Time on market : En studie om en ny indikator påbostadsmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Nizar Mabrouk; Lukian Soumi; [2019]
  Nyckelord :Time on market; Housing market; Macroeconomics; Index; Regression; Time on market; Bostadsmarknad; Makroekonomi; Index; Regression;

  Sammanfattning : Bostadsmarknaden i Stockholm har sedan finanskrisen 2008 befunnit sig i en skönhetshistoria medstigande priser och korta försäljningstider. Idag befinner sig bostadsmarknaden i allt annat än enskönhetshistoria, prisutvecklingen har stannat av, rekordmånga objekt finns ute till försäljning ochbostadsutvecklare väljer att avvakta med nya bostadsprojekt. LÄS MER

 2. 2. Impact of Interest Rate Increase on Stockholm’s Households

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Laab; Adam Pataky; [2019]
  Nyckelord :Mortgage rate; interest rate; HHs; debt service ratio; Stockholm; Bolåneränta; ränta; hushåll; debt service ratio; Stockholm;

  Sammanfattning : The housing prices have increased in a rapid pace in Stockholm the past decades. Simultaneously, the interest rates have decreased drastically, since the global financial crisis in 2008. The two movements combined have led to higher debt among Swedish households and especially in the capital, Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar en fastighetsinvestering i Sverige och i Spanien

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alice Enström; Lina Eklöv; [2018]
  Nyckelord :property investment; rental property; Spain; Sweden; market; investments; fastighetsinvestering; hyresfastighet; Spanien; Sverige; marknad; investeringar;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som påverkar ett investeringsbeslut på den svenska samt den spanska fastighetsmarknaden med hänsyn till ekonomi, juridik, fysiska egenskaper och läge samt finansiering. För att  bedöma den ekonomiska lönsamheten kommer vi att göra en kassaflödesanalys för en utvald hyresfastighet på respektive marknad. LÄS MER

 4. 4. Informationsgivning : En del av konsumentskyddet på finansmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Einar; [2016]
  Nyckelord :Dold indexförvaltning; Konsumentskydd; Bolåneränta; Informationsgivning;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konsumentskyddet på svensk finansmarknad utifrån ett informationsgivningsperspektiv genom att undersöka två aspekter av det, som i hög utsträckning berör konsumenterna, bostadskrediter och fondsparande. I princip alla svenskar är fondsparare om man inkluderar premiepensionen, och för många utgör ett bostadsköp livets största affär. LÄS MER

 5. 5. Effects of higher capital costs in local housing markets: Study in Täby, Upplands-Bro and Upplands Väsby municipality

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Beatrice Niklasson; Linnéa Nordin; [2016]
  Nyckelord :Affordability; mortgage interest; capital; costs; household finances; housing market; amortization requirements; Betalningsförmåga; bolåneränta; kapitalkostnader; hushållsekonomi; bostadsmarknad; amorteringskrav;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to study the relationship between higher capital costs and the households' ability to repay their loans as well as how this affects the housing market. The work studies three areas in three different municipalities in the Stockholm region. LÄS MER