Sökning: "bolåneränta"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet bolåneränta.

 1. 1. Faktorer som påverkar en fastighetsinvestering i Sverige och i Spanien

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alice Enström; Lina Eklöv; [2018]
  Nyckelord :property investment; rental property; Spain; Sweden; market; investments; fastighetsinvestering; hyresfastighet; Spanien; Sverige; marknad; investeringar;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som påverkar ett investeringsbeslut på den svenska samt den spanska fastighetsmarknaden med hänsyn till ekonomi, juridik, fysiska egenskaper och läge samt finansiering. För att  bedöma den ekonomiska lönsamheten kommer vi att göra en kassaflödesanalys för en utvald hyresfastighet på respektive marknad. LÄS MER

 2. 2. Informationsgivning : En del av konsumentskyddet på finansmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Einar; [2016]
  Nyckelord :Dold indexförvaltning; Konsumentskydd; Bolåneränta; Informationsgivning;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konsumentskyddet på svensk finansmarknad utifrån ett informationsgivningsperspektiv genom att undersöka två aspekter av det, som i hög utsträckning berör konsumenterna, bostadskrediter och fondsparande. I princip alla svenskar är fondsparare om man inkluderar premiepensionen, och för många utgör ett bostadsköp livets största affär. LÄS MER

 3. 3. Effects of higher capital costs in local housing markets: Study in Täby, Upplands-Bro and Upplands Väsby municipality

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Beatrice Niklasson; Linnéa Nordin; [2016]
  Nyckelord :Affordability; mortgage interest; capital; costs; household finances; housing market; amortization requirements; Betalningsförmåga; bolåneränta; kapitalkostnader; hushållsekonomi; bostadsmarknad; amorteringskrav;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to study the relationship between higher capital costs and the households' ability to repay their loans as well as how this affects the housing market. The work studies three areas in three different municipalities in the Stockholm region. LÄS MER

 4. 4. Bolåneräntor i Sverige : Enanalys av individuella räntor med multipel linjär regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :André Berglund; Erik Hellgren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  I denna rapport undersöks hur ett antal kundspecifika faktorer som belåningrad, bank och inkomst påverkar svenska hushålls individuella bolåneräntor. Metoden som används är multipel linjär regression med transformeringar av förklarande variabler. Transformer som används är log-linjär, linjär-log, log-log samt styckvis linjär. LÄS MER

 5. 5. Det är bara att låna och köpa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Johan Magnus Modig; Adam Strand; [2014]
  Nyckelord :Bostadspriser Bolåneränta Bostadsmarknad Hushållens skuldsättning; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur räntan påverkar priset på bostäder på den svenska marknaden, och hur ett avskaffat ränteavdrag skulle påverka prisutvecklingen på lång sikt och på kort sikt. Teorin säger att bostadspriset styrs av en mängd olika faktorer och är trögrörligt vid förändringar av de förklarande faktorerna. LÄS MER