Sökning: "bolagisering kommun"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden bolagisering kommun.

 1. 1. Regional destinationsutveckling : Visit Roslagen, ett samarbete i tiden?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Jenny Berntsson; [2015]
  Nyckelord :Destination Development; Planning; Municipality; Sustainable development; networking; collaboration; Roslagen; communication.; Destinationsutveckling; Planering; Kommun; Hållbar utveckling; Nätverk; Samarbete; Roslagen; kommunikation;

  Sammanfattning : En stor andel av Sveriges skatteberäknade inkomster genereras av besöksnäringen. Sverige har på grund av denna närings kraftiga ökning skapat en nationell strategi för både staten och näringslivet. LÄS MER

 2. 2. Hur styr politiker ett bolag? - En studie av Staffanstorpshus AB

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Olhed; Petter Georgson; [2008]
  Nyckelord :Ägardirektiv; kommunala bolag; bolagisering; styrsystem; fastighetsbolag; utveckling; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att via granskning av Staffanstorpshus AB som helhet, med beaktande av den dominerande politiska ideologin,, beskriva och analysera den kommunala verksamhetsstyrningen. Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie, pga. vårt intresse av att ge frihet åt intervjupersonerna att uttrycka det de ansåg vara väsentligt. LÄS MER

 3. 3. Frågor kring bolagisering av idrottsföreningar med inriktning på skatterätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ola Thored; [2002]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I dagens, och framförallt morgondagens, alltmer professionella svenska idrott krävs nyare metoder för att möta en allt hårdare konkurrens. Som inom så många andra områden krävs allt större ekonomiska resurser för att upprätthålla en marknadskraftig kvalitet, och det är i ljuset av just ekonomins enorma betydelse som fler och fler klubbar i Sverige redan har, eller överväger att inom en snar framtid, utnyttjat möjligheten att bolagisera hela eller delar av verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Bolagisering av sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Sellgren; [2001]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kommunal verksamhet genom aktiebolag och andra privaträttsliga former skiljer sig väsentligt från den verksamhet som regleras av kommunallagen. De båda rättssystemen har tillkommit med helt olika syften. Detta medför givetvis skillnader om en kommunal affärsverksamhet drivs i form av aktiebolag eller som nämndverksamhet. LÄS MER