Sökning: "bolagsrätt usa"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden bolagsrätt usa.

 1. 1. The American Business Judgment Rule and Swedish Law - A Comparative Analysis of the American Business Judgment Rule and Its Eventual Counterpart in Swedish Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Rosberg; [2019]
  Nyckelord :The Business Judgment Rule; Business Judgment Rule; BJR; Director; Board of Directors; Officer; Chief Executive Officer; CEO; Directors’ Duties; Liabilities; Method Liability; Shareholder; Business Law; Corporate Law; Corporation Law; Comparative Law; American Law; U.S. Law; Swedish Law; United States; United States of America; Sweden; Model Business Corporation Act; MBCA; Delaware General Corporation Law; DGCL; Delaware; Swedish Companies Act; styrelse; verkställande direktör; VD; styrelseansvar; skadestånd; skadeståndsskyldighet; metodansvar; aktieägare; associationsrätt; aktiebolagsrätt; bolagsrätt; förmögenhetsrätt; komparativ rätt; amerikansk rätt; svensk rätt; USA; Sverige; aktiebolagslag; ABL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida svenska styrelseledamöter och verkställande direktörer kan förvänta sig att de svenska domstolarna prövar affärsbeslut på ett liknande sätt som de amerikanska domstolarna prövar affärsbeslut. Undersökningen möjliggör en komparativrättslig analys av huruvida det finns något i svensk rätt som liknar den i amerikansk rätt existerande BJR, vilket några svenska rättsvetenskapliga forskare hävdar. LÄS MER

 2. 2. What are we protecting? - A study of the Swedish regulation of deal protection arrangements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :associationsrätt; bolagsrätt; company law; law and economics; aktiemarknadsrätt; stock exchange law; comparative law; komparativ rätt; företagsförvärv; takeover; m a; aktiebolagsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis evaluates and examines the effects of the Swedish regulation of deal protection arrangements by looking to the impact of the provision on the Swedish capital market and target shareholders. The foundations of the Swedish takeover regulation are examined by presenting and arguing the relevant provisions in, and relationship between, stock exchange law, corporate law and EU law. LÄS MER

 3. 3. Aktiekapitalet - reellt borgenärsskydd eller ett koncept att släppa taget om?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Louise Nordkvist; [2013]
  Nyckelord :Aktiebolag; Aktiekapital; Minimikapital; Borgenärsskydd; Business and Economics;

  Sammanfattning : En trend inom Sveriges, EU:s samt delar av övriga världens bolagsrätt är att förenkla reglerna för aktiebolag. I detta ligger att revidera kravet som ställs på att aktiebolagens stiftare ska tillskjuta en viss summa pengar som ekonomisk buffert till bolaget, ett så kallat aktiekapital. LÄS MER

 4. 4. Beslut om ersättning till ledande befattningshavare i svenska och amerikanska aktiemarknadsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristoffer Franzkeit; [2012]
  Nyckelord :associationsrätt; bolagsrätt; komparativ rätt; bolagsstyrning; corporate governance; komparativ bolagsstyrning; comparative corporate governance; ersättning till ledande befattningshavare; lojalitetsplikt; duty of loyalty; omsorgsplikt; duty of care; business judgment rule; aktiemarkandsbolag; VD; CEO; verkställande direktör; lön; arvode; ersättning; styrelse; styrelseansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ersättningen till ledande befattningshavare identifierades i slutet av förra millenniet som en bidragande faktor till det låga förtroendet för näringslivet i USA och i Sverige. Lagstiftarna har sedan dess försökt komma till rätta med problemen både genom lagreglering samt via bolagskoder och listningsregler på börser. LÄS MER

 5. 5. Corporate governance - Ägarstyrning i aktiemarknadsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Nätt; [2001]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Corporate governance är ett begrepp med vid innebörd. Den centrala betydelsen handlar om förhållandet mellan ägaren och bolagsledningen, samt styrningen och förvaltningen av bolaget. Därav kommer den svenska beteckningen ägarstyrning. LÄS MER