Sökning: "bollidrott"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet bollidrott.

 1. 1. Cykelintervaller som kompletterande träning för handbollsspelare på U16-nivå.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Amanda Bodén; Emelie Lundin; [2017]
  Nyckelord :Handboll; prestation; prestationsförmåga; intervaller; cykelintervaller; idrott; lagidrott; idrottsvetenskap; bollidrott; intermittent idrott; aerob; anaerob; tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka effekten av cykelintervaller som komplement till handbollsträning för att förbättra prestationsförmågan hos manliga ungdomsspelare på elitnivå. Den frågeställning studien svarat på är om cykelintervaller som komplement till handbollsträning har några effekter på den specifika prestationsförmågan. LÄS MER

 2. 2. Bollens betydelse i idrottsundervisningen- En studie av hur elever upplever olika former av bollundervisning på skolidrotten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alexander Ekström; Joel Tulldahl; [2008]
  Nyckelord :Bollundervisning; delaktighet; samspel; bollutövare; genus; habitus; socialt samspel;

  Sammanfattning : Abstract Titel: Bollens betydelse i idrottsundervisningen - En studie av hur elever upplever olika former av bollundervisning på skolidrotten Författare: Alexander Ekström och Joel Tulldahl Olika bollidrotter är, enligt både lärare och elever, den mest förekommande aktiviteten på idrottsundervisningen i skolan. Om idrottslektionerna i hög grad består av bollspel finns det en risk att undervisningen enbart gynnar de elever som redan är idrottsligt aktiva i idrottsföreningar och som sedan tidigare har kunskap och erfarenhet av bollidrott. LÄS MER