Sökning: "bomull ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden bomull ekonomi.

 1. 1. Svensk ulls möjlighet till användning i finstickade plagg : en jämförelse mellan merinoull, jämtlandsull och finull

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Joel Berntell; Emma Sjögren; [2022]
  Nyckelord :Jämtlands wool; Swedish wool; Value chain; Wool fiber; Merino wool; Finull; Fine knitting; Spinning; Jämtlandsull; Svensk Ull; Värdekedja; Ullfiber; Merinoull; Finull; Finstickning; Spinning;

  Sammanfattning : Produktionen av textila fibrer ökar varje år och domineras idag av bomull och polyester. Denna industri innebär en stor miljöpåverkan, inte bara genom användandet av kemikalier tidigt i värdekedjan utan även utsläpp vid transport av råvaror och textila produkter över långa sträckor. LÄS MER

 2. 2. Simulerad användning för att hjälpa företag att utvärdera t-shirtars fysiska livslängd : En undersökning om vilka kvalitetsbrister som påverkar t-shirtars fysiska livslängd, hur simulerad användning kan användas för att testa dem och hur resultaten kan användas som ett verktyg för förbättringsförslag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Lossbom; Sophia Ek; [2021]
  Nyckelord :areavikt; fibrer; bomull; elastan; testmetoder; livslängd; dimenssionstabilitet;

  Sammanfattning : Konsumtionen av textilier är direkt kopplad till utsläpp av växthusgaser och att producera ett kilo ny textil bidrar till ett utsläpp av cirka 15 kg koldioxid. Den ökande konsumtionen av ny textil är därför inte hållbar. Studier visar att genom att fördubbla ett plaggs användning kan miljöpåverkan minska med 49%. LÄS MER

 3. 3. En studie om regenerativ bomullsodling : Är regenerativt jordbruk nästa steg i utvecklingen av ekologisk bomullsodling?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nanny Thorman; Mimmi Grahn; [2021]
  Nyckelord :Regenerative agriculture; sustainability; cotton; soil-health; certifications; Regenerativt jordbruk; hållbarhet; bomull; jordhälsa; certifieringar;

  Sammanfattning : Att uppnå de globala målen är av vikt för en hållbar utveckling. Odugliga jordbruksmetoder utgör en stor del av de klimathot som planeten i stunden utsätts för. Det är av intresse att undersöka vilka hållbarhetsvinster som kan erhållas vid regenerativ bomull samt definiera begreppet. LÄS MER

 4. 4. Denim av hampa : En fallstudie av industrihampa som ersättningsmaterial för bomullsfiber

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eric Hansson; Matilda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Hemp; Denim; Sustainability; Conventional Cotton; Hampa; Denim; Hållbarhet; Konventionell bomull;

  Sammanfattning : Textilindustrin räknas till en av de största industrierna i världen och står för ett antal utmaningar gällande miljöfrågor. En utav anledningarna till att textilindustrin måste ställa om är användandet av konventionell bomull. LÄS MER

 5. 5. Lim i skor : Vattenbaserade lim som ett mindre riskfyllt alternativ till lösningsbaserade lim

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alicia Trieb; Jennie Lönnesjö; [2020]
  Nyckelord :Adhesives in footwear; Shoe bonding; Solvent-borne adhesive; waterborne adhesive; Solvent-borne Polyurethane adhesive; Water-borne Polyurethane adhesive; Solvent-borne Polychloroprene adhesive; Water-borne polychloroprene adhesive; lim i skor; lösningsbaserade lim; vattenbaserade lim; lösningsbaserade Polyuretanlim; vattenbaserade Polyuretanlim; lösningsbaserade polykloroprenlim; vattenbaserade polykloroprenlim;

  Sammanfattning : NilsonGroup presenterade uppdraget att undersöka vattenbaserade lim som alternativ till lösningsbaserade lim vid tillverkning av skor, vilket var grunden till det här arbetets ämne och avgränsningar har tagits fram. Vattenbaserade lim är ett alternativ till lösningsbaserade lim som inte är lika hälsofarligt, då lösningsmedelkan orsaka allvarliga hälsoeffekter. LÄS MER