Sökning: "bomull"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet bomull.

 1. 1. Industrihampa -hinder och drivkrafter för en utökad och kommersiell odling i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Helena Böcker; Paulina Lind; [2019]
  Nyckelord :industrial hemp; environmental goals; livestock; cultivation; cycle perspective; industrihampa; miljömål; köttdjursuppfödning; odling; kretsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tids största miljöproblem. Kött är det livsmedel som ger störst klimatpåverkan då ca 70 procent av de grödor som odlas används som djurfoder och idisslande djur släpper ut metan. Nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från animalieproduktion. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse ur ett miljöperspektiv av jeans gjorda av konventionell bomull och ekologisk bomull med hjälp av LCA : En fallstudie genomförd i samarbete med J.Lindeberg

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ebba Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Life cycle assessment LCA ; jeans; organic cotton; conventional cotton;

  Sammanfattning : Jeans is a clothing segment that has had a lasting popularity over many years. The intenseproduction of jeans has led to a discussion on the environmental effects that the jeanscontribute to. LÄS MER

 3. 3. Är den standardiserade testmetoden för antändlighet av underlakan applicerbar på påslakan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nadja Habib; Maja Leander; [2018]
  Nyckelord :Ignitability; combustibility; phosphate; duvet cover; safety requirement; cotton; test method; textile; detergent; Antändlighet; brännbarhet; fosfater; påslakan; säkerhetskrav; bomull; testmetod; textil; tvättmedel;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om textila materials brännbarhet och antändlighet, framförallt bäddtextilier i bomull. Idag finns det lagkrav på att utföra antändlighetstester enligt SS- EN ISO 12952-1:2010 på bland annat fyllda bäddtextilier, till exempel täcke och kudde. LÄS MER

 4. 4. Fytinsyra som flamskyddsmedel på bomull och polyester

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Kemiteknik

  Författare :Sara Kjellin; [2018]
  Nyckelord :fire retardant; phytate; phytic acid; Fytinsyra; flamskyddsmedel; bomull; polyester; natriumfytat; kalciumfytat; ammoniakfytat;

  Sammanfattning : Idag finns det flera hundra flamskyddsmedel på marknaden där en del är hälso- och miljöfarliga. Fytinsyra är en naturlig produkt från växtriket som är miljövänlig och icke-toxisk. Fytinsyra består till stor del av fosfor vilket gör att potential finns för ett grönt flamskyddsmedel vilket ska undersökas. LÄS MER

 5. 5. Överlevnad av Streptococcus equi subspecies equi på olika material i hästens omgivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Mikaela Andreasson; [2018]
  Nyckelord :Kvarka; S. equi; stall; bremsar; vattenhinkar;

  Sammanfattning : Strangles, caused by the bacteria Streptococcus equi subspecies equi (S. equi) is the most commonly diagnosed infectious disease in horses worldwide. Infection by S. equi in the upper respiratory tract results in fever, nasal discharge and enlarged lymph nodes that can contain abscesses. LÄS MER