Sökning: "bomull"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet bomull.

 1. 1. Bomull eller alger : En jämförelse av materialens miljöpåverkan samt dess egenskaper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kelly Gelevska; Ellen Johansson; [2019]
  Nyckelord :Cotton characteristics; Algae characteristics; Cotton or Algae; Environmental impact of cotton and algae; Bomullens egenskaper; algers egenskaper; bomull eller alger; alger och bomullens påverkan på miljön;

  Sammanfattning : Nya ideer, ny teknik och nya fibrer, möjligheterna är oändliga. Det krävs att den textila industrin förändras för att stoppa de farliga miljöutsläpp som sker idag. Bomull är ett av de mest använda och populära material på grund av dess egenskaper. LÄS MER

 2. 2. En studie om regenererade cellulosafibrer som ett alternativ till bomull i trikåmaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Norberg Blixt; Maya Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Cotton; Lyocell; Modal; Tencel; Cellulose; Regenerated fibers; Environmental impact; Fibre properties; Bomull; Lyocell; Modal; Tencel; Cellulosa; Regenatfibrer; Miljöpåverkan; Fiberegenskaper;

  Sammanfattning : Bomullsfibern har många fördelaktiga egenskaper som gör den allmänt omtyckt bland både konsumenter och producenter. Den vanligaste framställningen av fibern är konventionellt odlad bomull, men dessvärre har denna typ av framställningsprocess en negativ inverkan på miljön i form av hög kemikalieförbrukning och hög vattenanvändning. LÄS MER

 3. 3. Hållbara material : fossilbaserade material byts mot hållbar (biobaserad) textil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ulrika Blom; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbar utveckling; hållbara material; lyocell; PLA; polylactic acid;

  Sammanfattning : Textil- och klädtillverkning är en tungt miljöbelastande bransch. För att ändra på det och få textilindustrin i en riktning mot en hållbar utveckling behöver CO2-utsläpp avsevärt minskas, vattenförbrukningen drastiskt sjunka och risken för spridning av mikroplaster i naturen minimeras. LÄS MER

 4. 4. Hur konsumenten inkluderas i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om klädåterförsäljares initiativ på en handelsplats i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Madeleine Gillheimer; Linnéa Larsson; Nathalie Thomsson; [2019]
  Nyckelord :avfallshierarkin; cirkulär ekonomi; hållbar klädkonsumtion; konsument inkluderande; slit och släng;

  Sammanfattning : Det råder idag en “slit och släng” kultur i samhället vilket kännetecknas av att konsumenter köper nya varor och slänger dem när de inte längre fyller sin funktion. Klädindustrin är en av de branscher där “slit och släng” kulturen är som mest påtaglig. LÄS MER

 5. 5. Washing and drying reusable sanitary pads

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Sundberg; Max Anderhell; [2019]
  Nyckelord :Reusable sanitary pad; microbial activity; handwashing; drying; Återanvändningsbar binda; mikrobiell aktivitet; handtvätt; torkning;

  Sammanfattning : Period poverty is a problem mainly found in places characterized by poverty. The lack of means for women and girls to properly handle their menstruation is the essence of the problem. With a lack of both quantity and quality regarding water often being an issue in such places, the hygiene is a constant challenge. LÄS MER