Sökning: "bondböna"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet bondböna.

 1. 1. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ylva Henriksson; [2017]
  Nyckelord :baljväxter; antinutritionella faktorer; proteasinhibitorer; α-amylasinhibitorer; lektiner; saponiner; α-galaktosider; fytat; tanniner; oxalat; lektiner; sojaböna; lupin; bondböna; trädgårdsböna; ärta; lins; beredning; tillagning;

  Sammanfattning : Konsumtion av baljväxter som livsmedel har positiva hälsoeffekter men begränsas av förekomsten av antinutritionella faktorer (ANF). ANF minskar utnyttjandet av näringsämnen genom olika mekanismer, till exempel inhibering av digestionsen-zymer eller komplexbindning med mikro- och makronutrienter, och kan vara direkt skadliga i stora mängder. LÄS MER

 2. 2. Cloning, expression and production of Vicia faba Leghemoglobin B

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi

  Författare :Gustav Lindéus; [2016]
  Nyckelord :blood substitute; fermentation; gene technology; Leghemoglobin; hemoglobin; Vicia faba; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis a preliminary evaluation of the potential of a leghemoglobin (Lb) for the development of a blood substitute in humans, resembling hemoglobin (Hb) in red blood cells, was conducted. Leghemoglobin B (VfLbB), a gene from Vicia faba, was cloned into a pET-DEST42 vector, using the Gateway™ recombination technology. LÄS MER

 3. 3. Biokol som jordförbättring i en mineraljord

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Jonas Skytte af Sätra; [2010]
  Nyckelord :biokol; jordförbättring; morot; bondböna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER