Sökning: "book covers"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden book covers.

 1. 1. Colours in book design : An analysis of how colours are used on book covers within the topic of health to convey the content

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Kim-Kim Bui; [2021]
  Nyckelord :Colour; colour theory; colour image scale; book design; graphic design; packaging design;

  Sammanfattning : In graphic design, colours can be used to communicate a message and attract attention. In book design, colours convey the content, just like they communicate the product’s information in packaging design. The purpose of this study is to analyse how colours have been used on book covers to convey the content, within the topic of health. LÄS MER

 2. 2. Colour Image Search for Graphical Design Inspiration

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Henrietta Rydfalk; [2020]
  Nyckelord :Image search; image analysis; graphic design; search algorithm; colour harmony; colour map;

  Sammanfattning : This thesis project aims to develop a search algorithm which uses the colour information in uncompleted graphical work to find inspirational images that utilizes similar colour schemes. The dominant colours are separated from the image, and those are used to find other images with similar palettes in a database. LÄS MER

 3. 3. The art of ebook cover design : An analysation of covers from Amazon kindle and a guideline to avoid the worst of them

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Julia Palm; [2020]
  Nyckelord :Electronic books; Cover design; Design Principles
;

  Sammanfattning : Today’s society is becoming more digitalised. Moving traditional printing to screen is becoming the new normal. Since the selection of ebooks is becoming larger and larger the publishers and authors must start thinking about their design to have better prerequisites than their competitors. LÄS MER

 4. 4. Animerade bokomslag i ljudboksappar : Att väcka intresse med hjälp av rörlig grafik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Matilda Jürss; [2020]
  Nyckelord :bokomslag; ljudböcker; animation; rörlig grafik; visuell kommunikation; motion graphics; book covers;

  Sammanfattning : På många medieplattformar förekommer i dagsläget ofta någon form av rörliga element, till exempel så ackompanjeras vissa låtar i Spotify av en animation, eller så förhandsvisas serier i Netflix genom en kort trailer. Detta är inget som ännu hunnit nå fram till ljud- och e-boksvärlden, där apparna fortfarande bara består av statiska element och omslag. LÄS MER

 5. 5. Ett bokomslag växer upp : En jämförande visuell retorikanalys av bokomslagen på den svenska utgivningen av Harry Potter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Bröms; [2020]
  Nyckelord :Harry Potter; book cover; art history; rhetoric; visual rhetoric; visual arguments; ethos; pathos; Harry Potter; bokomslag; konstvetenskap; retorik; visuell retorik; argumentationsanalys; ethos; pathos;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser analysera den argumentation som förekommer på bokomslagen till de svenska böckerna om Harry Potter. Genom att studera vilka visuella argument som förekommer på böckers omslag, är syftet med arbetet att undersöka hur omslagen argumenterar och kommunicerar via olika visuella element såsom färg, form, illustrationer och symboler. LÄS MER