Sökning: "book history"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade orden book history.

 1. 1. Profeten Jona. En receptionshistorisk analys av utvalda antika judiska respektive kristna källor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Angelica Olindersson; [2018-06-20]
  Nyckelord :Jonah; Reception Critical Analysis; Reception History; Prophet; Canon Critical Analysis; Nineve; Midrash; Yom Kippur; The Day of Atonement; Old Testament; New Testament; The Sign of Jonah; Book of the Twelve; Minor Prophets;

  Sammanfattning : This essey addresses the reception history of Jonah the prophet. Today, Jonah's book is a bit of a hidden one. However, during late senegation, this book became important in two traditions; the jewish and the christian. This is indicated by the early use that was made of it. LÄS MER

 2. 2. Den religiöst motiverade könsmaktsordningen : En textanalys av Margaret Atwoods The Handmaid’s Tale

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Albin Malm; [2018]
  Nyckelord :popular culture; The Handmaid’s Tale; religion; gender; text analysis; banal religion; gender theory; mediatization theory; populärkultur; En tjänarinnas bekännelser; religion; genus; genusvetenskap; textanalys; banal religion; medialiseringsteorin;

  Sammanfattning : Through the history have the women been subordinated to the men, structures that still are present in these days even though feminist movements have tried work against them. One platform that is quite common to use for drawing attention to a certain subject is popular culture. LÄS MER

 3. 3. Vad ordet läsning betyder och hur det används i svensk dagspress 1900-2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Läsning – historia ; Läsning – historia – Sverige – 1900-talet ; Bokhistoria ; Läsning ; Reading ; Books and Reading ; Book and Reading – History ; Reading – Sweden – History; Reading research ; Information – History – Sweden;

  Sammanfattning : Ordet läsning har och har haft olika betydelser. Studien undersöker hur ordet läsning varierats i svensk dagspress mellan år 1900–2016. Sammantaget identifieras 60–70 variationer av ordet. I studien undersöks även om det finns förändringar när dessa ordvariationer används. LÄS MER

 4. 4. Studiecirkeln som medium : normerande föreställningar om studiecirkelns form inom Godtemplarorden vid 1900-talets inledning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mediehistoria

  Författare :Klara Müller; [2018]
  Nyckelord :study circle; studiecirklar; Oscar Olsson; Godtemplarorden; folkbildning; media history; mediehistoria; Bokstugan; Studiecirklarna; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The study circle is a cultural and educational phenomenon that has fundamentally affected Sweden and continues to do so even today. The present study investigates the Swedish study circle as a medium. LÄS MER

 5. 5. Rösträtt : Olika perspektiv på rösträttshistorien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Magnus Gärdebrand; [2018]
  Nyckelord :Voting rights; Sweden; reform; voting right history; Rösträtt; Sverige; reform; rösträttshistoria;

  Sammanfattning : When history is written is often concluded to most people that the version that is being told is the only frame that’s exist, but not only that most readers don´t reflect that the story they reading could have more than one cause and effect. This paper is trying to answer if and if so why seven different authors have different conclusions when they are describing the right to vote reform in Sweden during the period between 1880 and 1918. LÄS MER