Sökning: "booking system"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden booking system.

 1. 1. Callcenter för ökad telefontillgänglighet : En fallstudie av en ny verksamhet för att höja telefontillgängligheten i ett specifikt område i Närhälsan i Västra Götaland

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Sköld Malin; [2018]
  Nyckelord :Cooperative behaviors; health Services Accessibility; primary care; quality improvement.; kvalitetsförbätring; primärvård; samverkan; telefon; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Låg telefontillgänglighet till vårdcentralerna medför att alla patienter inte kommer fram till sin vårdcentral samma dag. Det kan vara en av orsakerna att patienterna blir missnöjda. Syfte: Förbättringsarbetet var att förbättra telefontillgängligheten i ett avgränsat geografiskt område i Västra Götalandsregionen. LÄS MER

 2. 2. Autonomous email notification- and booking management system : In a property administration environment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Henrik Söderlund; [2017]
  Nyckelord :Notification; Autonomous; Email; Software; Booking management; Encrypted key generation; Data Under Central; Notifikation; Autonomt; Email; Mjukvara; Bokningshantering; Enkrypterad nyckelgenerering; Data Under Central;

  Sammanfattning : The contracting company is in the desire of an autonomous system that can do tedious administrative work that is today done manually. They would like to autonomically notify customers about incoming alarms from the customers’ real estates’ Data Under Centrals and to notify about bookings, in which a complete booking system has to be created, together with a file system analyzer that notifies about new files in the customers’ project folders. LÄS MER

 3. 3. Implementation and evaluation of sensoring a user's position with React Native

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Falk; [2017]
  Nyckelord :Physical access control; React Native; iBeacon; GPS; QR code;

  Sammanfattning : Today, there are many different ways to handle physical access control. RFID cards and tags are still a major solution but during the last years the market have been focusing on taking advantage of the devices that most people always carry with them, such as smartphones, tablets or smartwatches. LÄS MER

 4. 4. Inomhusklimatet i Chalmers Samhällsbyggnadshus - Före och efter renovering samt möjliga vidare åtgärder

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Marcus Eriksson; Muadh Aldamici; [2017]
  Nyckelord :Inomhusklimat; Samhällsbyggnadshuset; ventilationssystem; mätningar; parametrar; salbokning; styr- och reglersystem.;

  Sammanfattning : A good indoor climate is an important prerequisite for people to feel well-being. In schools and universities, the indoor climate is even more important. In the Samhällsbyggnadshuset at Chalmers University of Technology, the indoor climate was considered to be inadequate according to the students. LÄS MER

 5. 5. Applikation för Android i ett klient/server system : Utveckling av en mobilapplikation med syfte att tjäna som en plattform för försäljning av varor och tjänster

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Markus Kjellup; [2016]
  Nyckelord :android application; android; smartphone; mobile; client server; androidapplikation; android; smartphone; mobil; klient server;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver utvecklandet av en applikation till operativsystemet Android. Här sätts utvecklingen av applikationen i förhållande till god användbarhet och hantering av resurser på en mindre plattform. En server med tillhörande databas kommunicerar med applikationen som klient. LÄS MER