Sökning: "bookshop"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet bookshop.

 1. 1. ”Det som vi behöver, förutom det Glada Budskapet ni förkunnar, är också en bokhandel och ett apotek” : Svenska Missionsförbundets missions- och biståndsarbete 1964-1980

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Karolina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Foreign Aid Policy; mission methods; The Swedish Covenant Church; SIDA; NIB; Congo; gradual institutional change; habitus; Biståndspolitik; missionsmetoder; Svenska Missionsförbundet; SIDA; NIB; Kongo; gradvis förändring; habitus;

  Sammanfattning : This thesis investigates the ways in which the Mission Covenant Church of Sweden could influence the Swedish Foreign Aid Policy for NGOs, with particular focus on financial support for their missionary activities. Furthermore, it investigates how the church’s involvement in the emerging Foreign Aid Policy work, and its relationship with the government agency NIB/SIDA during the years 1964-1980, influenced the church’s own policy-making. LÄS MER

 2. 2. The Bookshop as an Experiencescape: the future of the physical book and the bookshop in the digital era

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :George Hill; [2014]
  Nyckelord :Bookshop; Books; English language; Liminality; Fetishism; Sign value; Reading; Digital era; Experiencescape; Experience economy; Ebooks. Kitabevi; Kitap; İngilizce dili; Esiktelik; Fetişizm; İşaret değeri; Okuma; Dijital dönemi; Deneyim; Ebook.; Cultural Sciences; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to position the physical and independent bookshop in the digital era, claiming that they do have a strong place there. The rationale of viewing the bookshop as a space in which an experience can be had, intends to give independent bookshops a guide on how to remain as such. LÄS MER

 3. 3.  Design and Implementation of a Secondhand E-bookshop

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ngala Talla; [2011]
  Nyckelord :DotNet webshop; webshop implementation in .Net; webshop design; webbshop i .Net; secondhandbooks portal;

  Sammanfattning : Students have many course based literature text books that they have stopped reading and these books are laying on their book shelves unused. These books can be sold and the proceeds can be used to buy another book the student currently needs. LÄS MER

 4. 4. The survival of the fittest : En studie av nischade bokhandlars långsiktiga överlevnad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Hanna Lidgren; Amanda Wredmark; [2009]
  Nyckelord :Niche; bookshop; added value; business strategy; consumer behaviour; nisch; bokhandel; mervärde; företagsstrategi; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Betjäningskostnader i olika distributionskanaler: En fallstudie av ett svenskt bokförlag

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Gustav Eklånge; Kristofer Johansson; [2009]
  Nyckelord :Profitability; Customer Profitability; Cost-to-Serve; Activity-Based Costing;

  Sammanfattning : In a time of economic turmoil and financial crisis profitability matters rise higher and higher on company agendas. Many companies are pressured to find profitability to avoid layoffs or even bankruptcy. LÄS MER