Sökning: "borås barnmorska"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden borås barnmorska.

 1. 1. Partners erfarenheter av att ha mer än tio mil till förlossningsklinik : En kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Sixtensson; [2019]
  Nyckelord :partner; erfarenheter; avstånd; förlossningsklinik; sexuell och reproduktiv hälsa; barnmorska;

  Sammanfattning : I Sverige har förlossningsvården centraliserats de senaste decennierna och det har inneburit längre avstånd till förlossningskliniker runt om i landet. Då det generellt är partners som står för transporten av den födande kvinnan och det saknas studier på hur partners erfar de långa avstånden har nedanstående studie genomförts. LÄS MER

 2. 2. Partners erfarenheter av förlossningsrummets utformning och design – En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rimsell Rebecca; Andrea Sandberg; [2019]
  Nyckelord :förlossningsrummet; utformning; design; partner; stöd; barnmorska;

  Sammanfattning : Förlossning på sjukhus är ur ett historiskt perspektiv ett nytt fenomen, där partnerns medverkan vid förlossning endast har pågått de senaste 40-50 åren. En säker, trygg och välkomnande förlossningsmiljö ökar kvinnans utsöndring av oxytocin som har en viktig roll under förlossningsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar amning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jelyn Sapanta; Åsa Wickgren; [2019]
  Nyckelord :amning; bröst; stöd; känslor; postnatal; postpartum; litteraturstudie; barnmorska;

  Sammanfattning : Bröstmjölk rekommenderas för spädbarn som enda föda upp till sex månaders ålder. Globalt sett syns en nedåtgående trend gällande amning vilket sannolikt kan medföra risker för barn i låginkomstländer. I höginkomstländer är det inte säkert att detta har samma betydelse, debatten pågår. LÄS MER

 4. 4. Att försöka komma under fasaden : Barnmorskors erfarenheter av att möta patienter som blivit utsatta för sexuellt våld

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnea Häggmark; Ann-Sofie Juhlin; [2019]
  Nyckelord :sexual violence; midwife; youth; sexuellt våld; våld i nära relation; barnmorska; barnmorskemottagning; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Det sexuella våldet är en globalt omfattande svårighet och ett folkhälsoproblem för kvinnor. Det råder en tystnadskultur kring ämnet som grundar sig i skuld och skam hos offret. Detta leder till att få vågar söka hjälp eller anmäla sina upplevelser. LÄS MER

 5. 5. Nationell kartläggningg : Barnmorskeledda mottagningar som bedriver vård och stöd i relation till amning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Fransson; Cristina Grimslätt; [2019]
  Nyckelord :nationell kartläggning; amning; mottagning; barnmorska; organisation; vård; stöd; kombinerad metod;

  Sammanfattning : Nationella rekommendationer beskriver att spädbarn upp till sex månader endast bör erhålla exklusiv amning och därefter rekommenderas delvis amning i ett år eller längre. En viktig faktor, ur vårdens perspektiv, som visat sig vara avgörande för att kvinnor ska lyckas med amning är att vårdpersonal ger individuellt anpassad vård och stöd kring amning. LÄS MER