Sökning: "borås barnmorska"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden borås barnmorska.

 1. 1. Historiens dialog - en framtidens vård : barnmorskans röst ur ett idéhistoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Julia Kempe; Annika Nilsson; [2020]
  Nyckelord :barnmorska; idéhistoria; jordemodern; närvaro; känslomässigt arbete; reflektion;

  Sammanfattning : Bakgrund: I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet befinner sig barnmorskan i en tid av förändring, vilket är väldokumenterat rent historiskt. Men barnmorskans röst är av intresse att veta mer kring. Genom tidskriften Jordemodern framkommer barnmorskans röst och hennes tankar och idéer kring sitt vårdande. LÄS MER

 2. 2. Skräckblandad förtjusning : En kvalitativ intervjustudie av ambulanssjuksköterskans erfarenhet av vårdandet i samband med prehospital förlossning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fredrik Wikander; Anna Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :prehospital förlossning; vårdandet; ambulanssjuksköterska; erfarenhet;

  Sammanfattning : Förlossningsvården i Sverige har under de senaste åren centraliseras, vilket medfört längre transporter för gravida kvinnor att färdas till förlossningsklinik. Tidigare forskning visar att långa avstånd till förlossningskliniker är en vanlig bakomliggande orsak till prehospitala förlossningar. LÄS MER

 3. 3. Partners erfarenheter av att ha mer än tio mil till förlossningsklinik : En kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Sixtensson; [2019]
  Nyckelord :partner; erfarenheter; avstånd; förlossningsklinik; sexuell och reproduktiv hälsa; barnmorska;

  Sammanfattning : I Sverige har förlossningsvården centraliserats de senaste decennierna och det har inneburit längre avstånd till förlossningskliniker runt om i landet. Då det generellt är partners som står för transporten av den födande kvinnan och det saknas studier på hur partners erfar de långa avstånden har nedanstående studie genomförts. LÄS MER

 4. 4. Partners erfarenheter av förlossningsrummets utformning och design – En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rimsell Rebecca; Andrea Sandberg; [2019]
  Nyckelord :förlossningsrummet; utformning; design; partner; stöd; barnmorska;

  Sammanfattning : Förlossning på sjukhus är ur ett historiskt perspektiv ett nytt fenomen, där partnerns medverkan vid förlossning endast har pågått de senaste 40-50 åren. En säker, trygg och välkomnande förlossningsmiljö ökar kvinnans utsöndring av oxytocin som har en viktig roll under förlossningsarbetet. LÄS MER

 5. 5. Nyorientering mot sexualitet och lust : Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter graviditet och förlossning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tiina Lindqvist; Emma Rydén; [2019]
  Nyckelord :sexuell hälsa; KASAM; barnmorska; mödravård; postpartum; partnerskap;

  Sammanfattning : Sexuell hälsa har flera aspekter, är en del av de mänskliga rättigheterna och en naturlig del av det mänskliga livet. Barnmorskor har en professionell skyldighet att arbeta för kvinnors sexuella hälsa, ett mål som kan uppnås genom att hjälpa kvinnorna till en känsla av sammanhang. LÄS MER