Sökning: "borås fashion"

Visar resultat 1 - 5 av 402 uppsatser innehållade orden borås fashion.

 1. 1. Chinese Consumer Willingness Towards Eco-Conscious Apparel Purchase : An Application of the Theory of Planned Behavior

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanlv Jin; [2019]
  Nyckelord :Eco-conscious apparel; Theory of planned behavior; Sustainable consumption in China; Willingness to pay a price premium; Sustainable fashion; Apparel containing recycled fibers;

  Sammanfattning : Purpose – This thesis aims to contribute to the understanding of the Chinese customers’ perception and acceptance of eco-conscious apparel (ECA) based on the theory of planned behavior (TPB). The thesis further examines whether people would like to pay more for ECA and how the factor of willingness to pay a premium is influenced by TPB variables. LÄS MER

 2. 2. Miljövänligt mode, ett trovärdigt budskap eller ett säljargument? : En studie om konsumenters attityder och tolkningar av gröna annonser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellen Högberg; Patricia Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Green marketing; Green advertisement; Market communication; Consumer attitudes and Marketing strategies; Grön marknadsföring; Gröna annonser; Marknadskommunikation; Konsumentattityder och Marknadsföringsstrategi;

  Sammanfattning : Modeindustrin präglas av ett uppmärksammande kring industrins förorening och dess miljörelaterade hållbarhetsproblematik. Till följd av detta har det skett en implementering av hållbarhet inom den textila värdekedjan. LÄS MER

 3. 3. The Millennial Mind : A qualitative study on how to communicate sustainability to reduce consumption

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandra Berntsson; Stefanie Forsgren; [2018]
  Nyckelord :reduced consumption; sustainability marketing; sustainable fashion; values of millennials;

  Sammanfattning : Background: The discourse of sustainable development has over the recent years become increasingly vital, due to the fashion industry´s over lyexcessive use of natural resources and contribution to hyperconsumption. Hyper-consumption is part of the consequences of marketing, and consumers regard marketing of sustainability to be unreliable. LÄS MER

 4. 4. Content Marketing : varumärkesbyggnad inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emile Ramini; Pontus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Content; Content marketing; Branding; Marketing communication; Storytelling. !; Content; Content marketing; Varumärke; Varumärkesbyggande; Marknadskommunikation; Storytelling;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har öppnat upp hela världen som konkurrensfält för modevarumärken. Alltsåkan det vara ännu svårare att nå fram och väcka intresse på grund av nya digitala kanaler som företag kan använda i sin marknadskommunikation. LÄS MER

 5. 5. Mot en mer hållbar avfallshantering : En kartläggning av nya metoder och tekniker inom Textilindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Matilda Willners; Elin Österblom; [2018]
  Nyckelord :Textile Waste; PtCTW; Sustainable Textiles; Green Supply Chain Management; Reverse Logistics; Waste Management; Textilavfall; PtCTW; Hållbara Textilier; Grön Logistik; Omvänd Logistik; Avfallshantering;

  Sammanfattning : Den linjära Supply Chain modellen och fenomenet ‘Fast Fashion’ som idag karaktäriserar dagens textilmarknad är av ohållbar natur. För att utvärdera hur resurseffektiva de olika verksamheterna i försörjningskedjan är så skapade Carter och Ellram “avfallshierarkin” år 1998. LÄS MER