Sökning: "borås fashion"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade orden borås fashion.

 1. 1. Collaborative fashion consumption : A study on implementation barriers for rental services faced by Swedish fashion companies

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Circular Economy; Collaborative Consumption; Collaborative Fashion Consumption; Rental Services; Supply Chain Management;

  Sammanfattning : The overarching purpose of this study is to explore what perceived barriers that prevent Swedish fashion companies from implementing rental services to their current business model. A qualitative approach was adopted, where a single case study on the phenomenon of rental services, in the context of collaborative fashion consumption, CFC, was executed. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters syn på återanvändning av kläder : En jämförelsestudie i Sverige om konsumentbeteende i olika åldrar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Åsa Gran; Julia Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Second hand; Reuse; Collection of reused clothes; Vintage; Redesign; Upcycle; Consumer behaviour; Circular economy; Sustainable development; Second hand consumers; Second hand; Återanvändning; Insamling av återvunna kläder; Vintage; Redesign; Upcycle; Konsumentbeteende; Cirkulär ekonomi; Hållbar utveckling; Andrahandskonsumenter;

  Sammanfattning : Dagens modekonsumtion har lett till att en stor mängd kläder slängs utan anledning vilket har en mycket stor inverkan på miljön. Modeindustrin har identifierats som en stor bidragande faktor till plastföroreningen i haven och är även ansvarig för 20 procent av det globala vattenspillet och 10 procent av planetens totala koldioxidutsläpp. LÄS MER

 3. 3. Rebranding med företagsarvet i beaktning : en balansgång mellan tradition och innovation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Nyberg; John Örngård; Max Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Rebranding; brand heritage; brand identity; tradition; innovation; Rebranding; brand heritage; varumärkesidentitet; tradition; innovation;

  Sammanfattning : I den allt mer föränderliga modeindustrin blir det vanligare att företag väljer att rebranda sig för att upprätthålla relevans på marknaden. Rebranding kan innebära allt från subtila visuella förändringar till mer omfattande processer som att ändra en hel företagsstrategi. LÄS MER

 4. 4. I Samarbete Med... : En kvalitativ studie om influencers påverkan påkonsumenters attityder och köpintentioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Therese Christensen; Lisa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag har en ny typ av modesamarbeten växt fram som ett resultat av den ökade användningen av sociala medier. Modeföretag har insett den stora tillväxtpotentialen i att bilda designsamarbeten med influencers för att marknadsföra sina produkter, och överger därmed allt oftare traditionella marknadsföringsmetoder. LÄS MER

 5. 5. SLOW FASHION : Ett genomtänkt och planerat köp som kräver större uppoffring?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amadeus Hedenör; Victor Rotting; [2019]
  Nyckelord :Slow fashion; attitude-behaviour gap; sustainable; ethics; consumer behaviour; consumer culture theory; price; buying process; Slow fashion; attityd-beteende-gap; hållbarhet; etik; konsumentbeteende; consumer culture theory; pris; köpprocessen;

  Sammanfattning : I kontrast till fast fashion, som tampas med snabbt mode och massproduktion med korta ledtider har slow fashion-rörelsen kommit och anammats av flera aktörer på modescenen. Med hjälp av slow fashion vill man således inspirera till en hållbar och tidlös garderob som är genomtänkt och står stark mot modevärldens snabba svängar och därpå, bidra till att konsumtionen inte ökar i kvantitet utan i kvalitet. LÄS MER