Sökning: "borderline familj"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden borderline familj.

 1. 1. Psykoterapeuters upplevelser och erfarenheter av att bedöma suicidrisk hos patienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Lars-Göran Johansson; [2015]
  Nyckelord :Psychotherapists; Suicidal patients; Attempted suicide; Experiences; Pykoterapeuter; Sicidala patienter; Sicidförsök; Uplevelser; Efarenheter;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa och missbruksproblem utgör betydande riskfaktorer för suicid i vårt samhälle. Psykoterapeuters erfarenheter och upplevelser kring att bedöma suicidrisk hos patienter är ett viktigt bidrag för överlevnad och till vidare forskning för att minska antalet självmord. LÄS MER

 2. 2. Begreppsanalys - en familjecentral med ett folkhälsovetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Ebba Sandberg; [2014-08-27]
  Nyckelord :Begrepp; Familj; Familjecentral; Samverkan; Hälsofrämjande och förebyggande stöd; Concept; Family; Family centre; Cooperation; Health promotion and health prevention support services;

  Sammanfattning : Background: This paper was performed by a student in the Public Health Sciences program at the University of Gothenburg as a mandate from the district administration (SDF) Askim-Frölunda-Högsbo in Gothenburg. The assignment was formed on the basis of a need for a new service with a family-centered approach in the form of a family center for families with children aged 6-12 years. LÄS MER

 3. 3. Restriktiv kardiomyopati hos en familj birmakatter

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Ekman; [2009]
  Nyckelord :hjärtsvikt; hjärtfel; restriktiv; kardiomyopati; birma; RCM; ultraljud; hjärta;

  Sammanfattning : Cardiomyopathy is the most common type of cardiac disease in the cat. Restrictive cardiomyopathy (RCM) is comparably uncommon and only a few studies have been conducted in this disease. The purpose of this study was to examine the presence and inheritance pattern of RCM in a family of Birman cats. The family comprised 177 known cats. LÄS MER