Sökning: "bordsskiva"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet bordsskiva.

 1. 1. Nykonstruktion av trippelsaxlyftbord

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Niklas Gisselman; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna rapport behandlar konstruktion av ett trippelsaxlyftbord. Lyftbord är ett bord som harmöjlighet att lyfta eller sänka en bordsskiva till en höjd som underlättar arbete. Dessa lyftbordutgår från en av SIS standardiserat arbetsgång för att uppfylla CE-märkning. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av upphängningsbart balkongbord

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Jonas Magnusson; Christofer Wassenius; [2009]
  Nyckelord :balkongbord; upphängningsanordning; tiltfunktion; höjdjustering; bordsskiva; produktutveckling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete grundar sig i författarnas egen produktidé och arbetet har skett individuellt med handledning från Jönköping Tekniska Högskola. Produktidén har sitt ursprung i att författarna såg ett behov för upphängningsbara balkongbord som är anpassningsbara för olikt utformade balkonger, t.ex. välvda sådana. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av stereo och dynamiskt perspektiv i horisontell fish tank virtual reality

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Matti Hansson; [2008]
  Nyckelord :virtual reality; fish tank VR; stereoskopi; dynamiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Ett par av de trick som används i virtual reality för att få 3D-världen att verka mer levande är stereoskopi och ett dynamiskt perspektiv med head tracking. Tidigare undersökningar har visat att head tracking har större effekt på 3D-upplevelsen än stereo [1], i alla fall när bilderna visas på en vanlig datorskärm. LÄS MER