Sökning: "borgenärsskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet borgenärsskydd.

 1. 1. DET REDUCERADE AKTIEKAPITALKRAVET UR ETT BORGENÄRSSKYDDSPERSPEKTIV : En svensk, dansk och finsk studie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nathalie Myrén; [2020]
  Nyckelord :Bolagsrätt; affärsjuridik; associationsrätt; aktiebolag; privata aktiebolag; aktiekapital; aktiekapitalkrav; kapitalkrav; borgenärsskydd; kapitalskydd; ApS; IVS;

  Sammanfattning : Det aktiebolagsrättsliga kapitalkravet har från det att kravet blev lagstadgat syftat till att säkerställa att det alltid föreligger ett ekonomiskt utrymme mellan aktiebolagets tillgångar och skulder. Därtill ska kravet fungera som en seriositetsspärr och borgenärsskydd. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetsrätter på vift – De svenska lagvalsreglerna i en unionsrättslig kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Larsson; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; förmögenhetsrätt; internationell privaträtt; sakrätt; Lex Rei Sitae; lagval; Fri rörlighet för varor; säkerhetsrätter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis addresses choice of law in the area of property law, specifically security rights in movables, in the Swedish legal system. The conformity to EU-law and the impact of EU-law on the Swedish regulations are discussed. This is done by using Swedish legal dogmatic method combined with EU legal methods to present and analyse the regulations. LÄS MER

 3. 3. Ett aktiekapital till nytta för vem? : Aktiekapitalets funktion som skydd för bolagets borgenärer och som spärr för ogenomtänkt och oseriös näringsverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Aktiebolag; Aktiekapital; Associationsrätt; Bolag; Borgenärsskydd; Civilrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Aktiekapitalkravets påverkan på kreditgivning till privata aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Abdirazak Hashi; Hanna Skårud; [2020]
  Nyckelord :Privat aktiebolag; aktiekapitalkrav; borgenärsskydd; seriositetsspärr; kreditgivning;

  Sammanfattning : 2019 togs beslut om en lagändring, gällande en sänkning av aktiekapitalkravet för privata aktiebolag från 50 000 kr till 25 000 kr. Lagändringen kritiserades av flera remissinstanser, bland annat på grund av dess möjliga påverkan på aktiekapitalkravets funktion som borgenärsskydd och seriositetsspärr. LÄS MER

 5. 5. Medansvaret och dess avslut : – i ljuset av sänkningen av aktiekapitalet och nyare praxis

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karl Stolpstedt; [2020]
  Nyckelord :aktiebolagsrätt; aktiekapital; kapitalbrist; kapitalbristregler; kapitalskyddet; borgenärsskydd; tvångslikvidation; konkurs; förlikning; specialpreskription; medansvar; personligt betalningsansvar.;

  Sammanfattning : Det har i svensk rätt funnits aktiebolagsrättsliga bestämmelser om tvångslikvidation sedan 1895. Ett övergripande syfte med bestämmelserna är att sätta upp gränser för hur länge en förlustbringande verksamhet får fortsätta innan verksamheten måste avbrytas och bolaget avvecklas. LÄS MER