Sökning: "borgerlig"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet borgerlig.

 1. 1. Vigselformer : En textanalys av människors resonerande kring val av vigselform och hur det kopplas till normer och traditioner om bröllop

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Pia Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Kyrkligt; borgerligt; bröllop; vigsel.;

  Sammanfattning : Många par i dagens samhälle väljer att gifta sig, men när ett par tar beslutet att de ska gifta sig får de valet att antingen välja att gifta sig borgerligt eller kyrkligt. Länge har normen i det svenska samhället varit att gifta sig kyrkligt, men i dagens samhälle blir det vanligare med borgerliga vigslar. LÄS MER

 2. 2. "Vi bygger en stad": En studie om kulturella föreställningar i stadsplaneringen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Vladimir Okhnich; [2018]
  Nyckelord :trygghet; ordning; offentligt rum; barnkonsekvensanalyser; sociala konsekvensanalyser; socialt värdeskapande analyser; BKA; SKA; SVA; MACA; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I den här kulturanalytiska studien undersöker jag de kulturella normer och värderingar som ligger till grund för hur Stockholms stad bedriver stadsplanering. Mitt fokus är på de personer som gör stadsplaneringen, de så kallade stadsplanerarna. LÄS MER

 3. 3. Det borgerliga blocket : Dess tillkomst och orsaker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anthony Widell; [2016]
  Nyckelord :Moderaterna; Högerpartiet; Bondeförbundet; Centern; Centerpartiet; Folkpartiet; Liberalerna; Jarl Hjalmarson; Gunnar Heckscher; Yngve Holmberg; Gösta Bohman; Gunnar Hedlund; Thorbjörn Fälldin; Bertil Ohlin; Gunnar Helen; Per Ahlmark; blockpolitik; riksdagsval; ATP; 1973; 1976; lotteririksdagen; alliansen; borgerliga; borgerlig; borgerligt; block; blocket;

  Sammanfattning : I slutet av femtiotalet var det ingen som kunde tro att de tre icke-socialistiska partierna Centern, Folkpartiet och Högern skulle kunna enas om något politiskt program och än mindre samsas i en regering. Med tiden förstod partierna ett efter ett att det enbart var genom en borgerlig samverkan som de skulle kunna bryta Socialdemokraternas makthegemoni. LÄS MER

 4. 4. Borgerlig Framtid? : En studie av utsikterna för ett nytt borgerligt parti utifrån det organisationsteoretiska perspektivet och i jämförelse med de fyra allianspartierna

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Roback Magnus; [2016]
  Nyckelord :Bourgeois Future; bourgeois parties; organizationtheoretical perspective; Borgerlig Framtid; organisationsteoretiska perspektivet;

  Sammanfattning : This thesis is about the new Swedish political party, Borgerlig Framtid (Bourgeois Future) in comparison with the other bourgeois parties in Swedish politics. It uses the (theoretical aspect), organization theoretical perspective on why new political parties is being formed. LÄS MER

 5. 5. Den qvinnliga konstnären: : representationer i tidskriften Palettskrap 1877 –1904

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Susanna Österberg; [2016]
  Nyckelord :student journal; Palettskrap; Royal Swedish Academy of Arts; late 1800 s; amateur; unwomanly; womanhood; femininity; role of the artist; bourgeois; Sweden; feminist theory; myth; masculine; feminine; modernism; palettskrap; palett-skrap; konstakademien; feministisk teori; borgerlighet; borgerlig; maskulin; myt; kungliga konstakademien; konstakademin; flanör; voyeur; sedlighet; konstnärsgeniet; bohemen; tradition; qvinna; kvinnliga avdelningen; manliga blicken; manligt nätverk; manliga nätverk; maskuliniserad; kvinnlig konstnär; kvinnlighet; ärad samtida; häxa; silhuett; ernst ljungh; konstnärsrollen; kvinnliga konstnärer; amatör; amatören; dilettant; dilettantism; okvinnliga; stereotyp; karikatyr; sekelskiftet; 1880-talet; nya kvinnan; tradition; modernitet; modernism; offentliga; privata; rum; sent 1800-tal;

  Sammanfattning : Jag har ägnat denna uppsats åt att undersöka Kungliga Konstakademiens elevtidning Palettskrap från och med att det grundades 1877 till och med 1904.Tidningen består av anteckningar, protokoll och en mängd med bilder såsom porträtt, illustrationer och skämtteckningar. LÄS MER