Sökning: "borrhammare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet borrhammare.

  1. 1. Analys av vattenhydraulisk bergborrhammare i kombination med ackumulator

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

    Författare :Samuel Forslund; [2018]
    Nyckelord :ackumulator; bergborrning; hydraulik; vattenhydraulik; borrhammare; bergborrhammare; vattenhammare;

    Sammanfattning : Detta examensarbetet har utförts på LKAB Wassara, ett dotterbolag till LKAB. Företaget arbetar med att utveckla, tillverka och marknadsföra system för vattenhydraulisk bergborrning. Specifikt så faller Wassaras borrsystem under kategorin slående bergborrning och DTH(Down the hole). LÄS MER