Sökning: "borstverktyg"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet borstverktyg.

  1. 1. Lyftverktyg till ytbehandlingsborstar : Konstruktion av ett lyftverktyg för byte av ytbehandlingsborstar till plåttillverkningsindustrin.

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Isak Malis; [2018]
    Nyckelord :konstruktion; mekanisk konstruktion; lyftverktyg; travers; borstverktyg; hållfasthet; voestalpine;

    Sammanfattning : Hantering och utbytet av cylindriska ytbehandlingsborstar till valsad plåt sker idag med manuell handkraft på företaget voestalpine Precision Strip AB i Munkfors. Arbetet beskrivs som tidskrävande, icke-ergonomiskt och med viss risk för personskador. LÄS MER