Sökning: "bort i tankar"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden bort i tankar.

 1. 1. Förskollärares resonemang kring språkutveckling genom digitalaverktyg : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nathalie Karlsson; Johanna Winbro; [2021]
  Nyckelord :förskola; språkutveckling; digitala verktyg; förskollärare; digitalisering;

  Sammanfattning : Inledning Tidigare forskning beskriver den digitala tekniken samt dess betydelse i samhället och hur denna har kommit att integrerats i förskolans verksamheter på senare år. Integreringen har visats sig vara både långsam och komplex och vi kan hitta förskollärare som både är förespråkare samt motståndare till detta. LÄS MER

 2. 2. Hållbara transportföretag : En kvalitativ studie som behandlar transportföretagens prioritering av hållbarhet och deras förutsättningar att kunna prioritera hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Gefvert; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Conditions; Constraints; Environment; Environmental sustainability; Economic sustainability; Hållbarhet; Förutsättningar; Begränsningar; Miljömässig hållbarhet; Ekonomisk hållbarhet;

  Sammanfattning : En stor bidragande faktor till klimatförändringarna uppges vara transportsektorn och sektorns utsläpp av växthusgaser. På grund av detta är det viktigt att transportsektorn arbetar för att bli mer hållbar. Generellt sett uppges företagen i samhället vara särskilt viktiga aktörer gällande hållbarhetsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Usability for spreadsheets containing data from interactive presentations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Johansson Brundell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To improve meetings and presentations, many presenters use digitally interactive presentations. During an event, the audience can vote, brainstorm, share thoughts and ask questions via their phones, tablets and computers, while the results are shown live. The data is often stored and, can usually be exported. LÄS MER

 4. 4. Implementering av Lean Healthcare inom Svensk sjukvård : En fallstudie inom Region Västerbotten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Samuel Wahlberg; Sofia Sundberg; [2021]
  Nyckelord :Landsting; Lean Healthcare; New Public Management; Sjukvård; Implementering av Lean;

  Sammanfattning : Inom den svenska offentliga sjukvården har det under en längre tid implementerats ett antal olika styrmedel som i grunden är skapade för den privata industrin. Dessa styrmedel går under samlingsnamnet New Public Management (NPM) och riktar in sig på att rationalisera bort icke värdeskapande aktiviteter i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Högläsningens betydelse - En studie om pedagogernas syn på högläsningens betydelse för barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mikaela Westgaard; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Högläsning; Literacy; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Av egen yrkeserfarenhet vet jag att pedagoger ser olika på vikten av högläsning samt att det till stor del är högläsningen som faller bort i verksamheten av olika anledningar. Jag blev nyfiken på att undersöka vad detta beror på och på så sätt blev syftet med denna studie att studera pedagogernas syn på högläsningens betydelse för barns språkutveckling. LÄS MER