Sökning: "bortfall i kvantitativ studie"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden bortfall i kvantitativ studie.

 1. 1. Inspirerande ledare, motiverade följare? : En tvärsnittsstudie om sambandet mellan transformativt ledarskap och följares motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Olsson; Jennie Valentin; [2023]
  Nyckelord :Followers; Managers; Motivation; Transformational Leadership; Chefer; Följare; Motivation; Transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Background: Leadership is and will continue to be a current topic in today's society, and the relationship between a leader and its subordinate will continuously change through time. This study aims to investigate to what extent a leader is transformational according to the employees, within the recruitment industry, and also what relationship it has to employees' internal and external motivation. LÄS MER

 2. 2. Motivationsklimat, upplevd förmåga, målorientering och nivå av tillfredsställelse hos RIG-elever : En kvantitativ studie på två basket riksidrottsgymnasium (RIG)

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Djordje Glavcic; Felix Hallström; [2023]
  Nyckelord :Athletes; Students; Motivation; Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; Achievement Goal Theory; Self Determination Theory; Motivational climate; Perceived motivational climate; Perceived competence; Goal orientation; Task orientation; Ego orientation; Leadership behaviour; Satisfaction; Motivationsklimat; Upplevt motivationsklimat; Upplevd kompetens; Målorientering; Prestationsmål; Egoorientering; Uppgiftsorientering; Ledarskapsbeteenden; Atleter; Studenter; Idrottare; RIG; RIG-elever; Motivation; Inre motivation; Yttre motivation; Achievement Goal Theory; Self Determination Theory; Tillfredsställelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken typ av prestationsmål och motivationsklimat RIG-elever identifierar. Vidare ämnar studien undersöka samband mellan prestationsmål, motivationsklimat och upplevd förmåga samt samband mellan prestationsmål, motivationsklimat och tillfredsställelse hos RIG-elever. LÄS MER

 3. 3. Svenska börsbolags prestation under Covid-19 : En kvantitativ studie kopplad till VD:ns Lön, Kön & Företagsspecifika Erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Vilma Jonsson; Nellie Stenvall; [2022]
  Nyckelord :Firms Performance; CEO; CEO Gender; CEO Tenure; CEO Compensation; Covid-19 Agency Theory;

  Sammanfattning : Företag är av stor vikt för det svenska samhället. Presterar de dåligt, drabbar det inte enbart den svenska ekonomin utan även de anställda och deras liv. De senaste åren har antalet noterade aktiebolag på Nasdaq Stockholm ökat, ökningen medför att företagens intressenter blir allt fler. LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer påverkar en underprissättning vid första handelsdagen på svenska aktiemarknaderna?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melar Hana; Ninib Brahim; [2022]
  Nyckelord :Finans; Börsintroduktion; IPO;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om att undersöka vilka faktorer som påverkar underprissättning under första handelsdagen på svenska aktiemarknaden. Aktiemarknaderna som har studerats är Stockholm Nasdaq, First North och Spotlight under tidsperioden 2015-2021. LÄS MER

 5. 5. Ska jag, eller ska jag inte klaga? : En kvantitativ studie om konsumentens intention till att klaga inom modebranschen online.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fatina Ode; Emelie Lundmark; Emelie Wallin; [2022]
  Nyckelord :Complaint intention; subjective norm; attitude; eWoM; Klagomålsintention; subjektiv norm; attityd; eWoM;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilken påverkan har attityd, subjektiv norm och eWoM på konsumentens klagomålsintention? Syfte: Syftet med denna studie är att studera klagomålsintention ur ett konsumentperspektiv. Studien ämnar undersöka vilken påverkan attityd, subjektiv norm och eWoM har på konsumenten klagomålsintention. LÄS MER