Sökning: "bortträngning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet bortträngning.

 1. 1. DET ÄR TOMMA LÖFTEN OCH INGENTING HÄNDER - En studie om renoveringen av miljonprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Camilla Rydberg; [2021-05-10]
  Nyckelord :renovering; miljonprogrammet; gentrifiering; bortträngning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om hur renoveringen av miljonprogrammet utförs och vilken påverkan det har på de hyresgäster som bor i lägenheterna. Tidigare studier har påvisat att standardhöjande åtgärder har använts i och med renoveringen för att på så sätt kunna höja hyrorna. LÄS MER

 2. 2. Kampen om verklighetsbeskrivningen : Hur begreppen renovräkning, bortträngning och hållbarhet cirkulerat som kunskap i renoveringsfrågan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Christine Arkbo; [2021]
  Nyckelord :cirkulation; kunskapshistoria; renovräkning; bortträngning; hållbarhet; aktivism; forskning; bostadsbolag;

  Sammanfattning : Syftet är att belysa aktivisters, akademikers och bostadsetablissemangets roll i kunskapsproduktion. För att belysa vilken roll de spelat i utvecklingen av kunskap tänker jag utgå ifrån renoveringsfallet i Uppsala län under 2010-talet. LÄS MER

 3. 3. Suppression av Ljud - En experimentell studie som undersöker effekten av att tänka bort ljud

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Eric Persson; Magnus Bernhardsson; [2020]
  Nyckelord :Unwanted sound; suppression; Ironic Process Theory; tone-in-noise task; perception; Oönskat ljud; suppression; Ironic Process Theory; tone-in-noise task; perception;

  Sammanfattning : Många människor har påträngande tankar och uppfattar dessa som jobbiga. En vanligt förekommande copingstrategi är att tränga bort dessa upplevelser. Detta kallas suppression eller bortträngning och har kopplingar till psykiatriska besvär. LÄS MER

 4. 4. Konstens territorier. En undersökning av småskalig territorialitet och dess betydelse för urban rumslig förändring.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Zandra Valencia Skogsfors; [2019]
  Nyckelord :Arkitektur; konstnärlig verksamhet; territorialitet; territoriell strategi; actor-network theory; gentrifiering; urban förändring; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Frågan om gentrifiering och arkitekturens roll för hur stadens förändras ledde mig vidare till den undersökning av konstnärliga verksamheters territorialitet som presenteras i det här arbetet. Gentrifiering är en rumslig förändringsprocess som omstrukturerar staden socialt och materiellt. LÄS MER

 5. 5. Varnas känsliga tittare? - Hur olika grader av stötande innehåll på sociala medier uppfattas av individen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Oskar Jonasson; [2019]
  Nyckelord :stötande innehåll; avtrubbning; organisation; mottagare; avsändare; betraktare; semiotik; bildsemiotik; propaganda; innehållsanalys; sociala medier; emotionellt undvikande; vegan; vegetarian; bortträngning; djurplågeri; djurrätt; förnekelse; gradering; fr;

  Sammanfattning : Andelen vegetarianer och veganer i världen ökar successivt. En av många anledningar till detta är att man som mottagare påverkas av djurrättsliga publiceringar på sociala medier. LÄS MER