Sökning: "bosnia"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet bosnia.

 1. 1. För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ : en narrativanalys om trafficking av barn i Bosnien och Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Nyström; [2019]
  Nyckelord :Narrativ; Bosnien och Hercegovina; barntrafficking; human trafficking; GRETA; karaktärer; tystnader; Edward Snajdr; NPF; Social Sciences;

  Sammanfattning : För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ Human trafficking har, under 2000-talet, erhållit mycket uppmärksamhet, något som har resulterat i uppkomsten av ett dominerande internationellt traffickingnarrativ. Syftet med denna uppsats är att undersöka och problematisera Europarådets Group of experts on action against trafficking in human beings (GRETA:s) narrativ om barntrafficking. LÄS MER

 2. 2. DEMOKRATISERINGEN I BOSNIEN & HERCEGOVINA OCH KROATIEN -Bosnien & Hercegovinas och Kroatiens väg mot demokrati

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Adna Karadza; [2019]
  Nyckelord :Democracy; economy; peacebuildning; development; Dayton-agreement;

  Sammanfattning : Josip Broz, so called Tito, was the leader of the Communist Yugoslavia, after his death in 1980, economic problems began to arise as Tito had major debts that the country's population did not know about. Yugoslavia was split in 1992 as the war broke out and the countries became six different sub-republics and federations. LÄS MER

 3. 3. UNPROFOR i Srebrenica : En fallstudie av FN-styrkans måluppfyllelse och bieffekter i fallet Srebrenica

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Evelina Witoft; [2019]
  Nyckelord :The United Nations; UNPROFOR; Bosnia and Hercegovina; Srebrenica; safe area; intervention; evaulation;

  Sammanfattning : The situation in Bosnia and Hercegovina escalated in 1992 and resulted in a war which lasted until 1995, when the end of the war was marked by the signing of the Dayton agreement. The war consisted of conflict between the different groups within the country, with ethnic cleansing as one of the methods being used. LÄS MER

 4. 4. News Framing on Bosnian Conflict : Exploring the Peace and War Journalism Perspective

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Festina Kabashi; [2019]
  Nyckelord :Peace Journalism; Media; Conflict; War Journalism; Borba and OBN;

  Sammanfattning : This thesis involves an analysis based on the theory of peace and war journalism to show how these theories express themselves in a conflict area. By taking two major media outlets during the war in Bosnia – Borba (Struggle) and Open Broadcast Network (OBN) – as case study this thesis will explore the way war and peace journalism and the Galtung dichotomy function in practice. LÄS MER

 5. 5. HOPPLÖSHET, FRUSTRATION OCH DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV En kvalitativ intervjustudie om unga vuxnas tankar om framtiden i Bosnien-Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stina Karlsson; [2018-09-13]
  Nyckelord :Bosnien-Hercegovina; migration; ungdomar; brain drain; arbetslöshet; Bosnia and Herzegovina; migration; youths; brain drain; unemployment;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse how a certain group of young and well-educated citizens inTuzla, Bosnia and Herzegovina, discuss their aspiration to leave the country after they graduatefrom the university. The overarching questions are what their driving force is to leave the countryand what do they expect of a life abroad. LÄS MER