Sökning: "bosnien kriget"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden bosnien kriget.

 1. 1. Ett svenskt strategiskt narrativ – en humanitär eller militär aktör? En kvalitativ studie som belyser identitetsnarrativ kring internationella militära insatser efter kalla kriget.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Stina Ahlstedt; [2021]
  Nyckelord :Strategiskt narrativ; identitet; internationella insatser; Bosnien; Afghanistan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bosniers berättelser om krigs- och folkmordstraumat : Intervjustudie med bosnier i Sverige om kriget i Bosnien-Hercegovina och folkmordet i Srebrenica

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann-Charlotte Lundquist; [2020]
  Nyckelord :war and genocide traumatization; affecting factors; manageable strategies; krigs-och folkmordstrauma; påverkansfaktorer; hanterbara strategier;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur bosnier i Sverige har hanterat krigs- och folkmordstrauma med fokus på händelseutvecklingen i Bosnien-Hercegovina under 1990-talet. Med utgångspunkt i intervjuer med bosnier i Sverige, som överlevde kriget. Med hjälp av en analytisk modell av Suzanne Kaplan, analyseras hur överlevarna minns folkmordet och kriget. LÄS MER

 3. 3. "På det ena ögat gråter du, på det andra skrattar du": En intervjustudie baserad på sex personers minnen och konsekvenser av kriget i Bosnien och Hercegovina mellan åren 1992–1995

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Martin Ladan; [2019]
  Nyckelord :Bosnien och hercegovina; krig; minnen; konsekvenser; Jugoslavien; etnisk rensning; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Etnisk tillhörighet – en konstruerad sanning. En narrativ analys av en bosnisk kvinnas krigsberättelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Elin Palmström; [2019]
  Nyckelord :Bosnien; Mänskliga rättigheter; Social konstruktivism; Identitetspolitik; Makt;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar fallet Bosnien, specifikt kriget i Bosnien på 90-talet och syftar till att undersöka hur social konstruktion och identitetspolitik påverkade den enskilda individens samt användes som maktmedel i Fausta Marianovics berättelse från kriget. Jag har alltså undersökt Fausta Marianovics självbiografi med Kenneth J. LÄS MER

 5. 5. Etnisk tillhörighet – en konstruerad sanning : En narrativ analys av en bosnisk kvinnas krigsberättelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Elin Palmström; [2019]
  Nyckelord :Bosnia; human rights; social construction; identity politics; power; Bosnien; mänskliga rättigheter; social konstruktivism; identitetspolitik; makt;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar fallet Bosnien, specifikt kriget i Bosnien på 90-talet och syftar till att undersöka hur social konstruktion och identitetspolitik påverkade den enskilda individens samt användes som maktmedel i Fausta Marianovics berättelse från kriget. Jag har alltså undersökt Fausta Marianovics självbiografi med Kenneth J. LÄS MER