Sökning: "bostad 1850 – 2020"

Hittade 1 uppsats innehållade orden bostad 1850 – 2020.

  1. 1. En berättelse om svensk bostadspolitik – Analys av värdeförändringar och idéers resor

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Elisabeth Lundgren; Kristian Starnberg; [2021-02-09]
    Nyckelord :bostadspolitik; värde; idé; översättning; bostad 1850 – 2020;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet är att förbättra förståelsen för den svenska bostadsmarknaden och bostadspolitiken genom att belysa hur grundläggande värden och idéer samspelat under perioden1850-2020.Teori:Lundquists (1998) teori om samhälleliga värdeförändringar där brottningen mellan demokratiska och ekonomiska värden kombineras med Czarniawskas och Joerges (1996) teori om hur idéer förflyttas genom översättningar och reser i tid och rum. LÄS MER