Sökning: "bostad-först"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet bostad-först.

 1. 1. Hjärterum med substans : Att vara hemlös förälder i missbruk – motverkansmodellerna, forskningen och Barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :David Alfvenhierta; Filip Charpentier; [2019]
  Nyckelord :homelessness; parenting; children; social constructionism; perspective analysis; Housing First; staircase model; hemlöshet; förälder; barn; socialkonstruktivism; perspektivanalys; Bostad först; trappstegsmodellen; socialt arbete;

  Sammanfattning : Den här studien sker mot bakgrund av uppgifter i nyhetsmedier där det berättats om de svårigheter som hemlösa möter om det är föräldrar till barn som inte delar deras situation i hemlöshet. Den sker också mot bakgrund av att Barnkonventionen inom kort inkorporeras i svensk lagstiftning. LÄS MER

 2. 2. Hemlöshet och den nya ortodoxinen : En kvalitativ analys av Västerås Stads åtgärder mot hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felix Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :hemlöshet; nya ortodoxinen; vräkningar; bostadsbrist; liberaliseringen av bostadsmarknaden; Västerås Stad; missbruk; psykiska sjukdomar; fattigdom; bostadsbrist; bostadsbyggande; allmännytta; gentrifiering; medborgarskap; stigmatisering; Bostad Först; policy; kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att studera hur Västerås Stads policyarbete tar sig an bakomliggande förklaringar till hemlösheten. För åstadkomma detta introduceras en modifierad modell av den nya ortodoxinen som tillsammans med kvalitativ textanalys som ett analytiskt verktyg används för att studera stadens policydokument. LÄS MER

 3. 3. Professionellas syn på stöd till personer som befinner sig i social hemlöshet. En jämförande studie utifrån synsätt mellan Bostad först och Socialtjänsten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nancy Månsson; Celine Rahn Langguth; [2018]
  Nyckelord :Housing First; Homelessness; Social Services; Social work; Social workers;

  Sammanfattning : The number of homeless people in Malmö has increased in recent years, which makes it a relevant subject to study. Structural homelessness has grown to be the most common reason to homelessness. Earlier social homelessness was the most common reason. LÄS MER

 4. 4. Myndighetsutövare eller medmänniska : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevda yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Gina Klimczak; Sabina Nagy; [2016]
  Nyckelord :Social worker; housing-first; authority; street-levelbureaucracy; roleconflict; sociology; Socialsekreterare; bostad-först; myndighetsutövning; gräsrotsbyråkrat; rollkonflikter; sociologi;

  Sammanfattning : Svenska socialförvaltningar styrs kommunalt och innebär olika arbetsmetoder i olika kommuner för de anställda socialsekreterarna. Vidare tillåter det ett brett tolkningsutrymme i deras arbete med hemlösa klienter. LÄS MER

 5. 5. Vad fattas en hemlös?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Haking; [2015]
  Nyckelord :Styrning; Governmentality; Bostadslös; Hemlös; Boendetrappan; Bostad Först; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis analyzes governing and power relations with the help of Foucauldian theories regarding the creation of subjects, “problematization” and “governmentality”. This theoretical approach is aimed at welfare programs regarding homelessness in Sweden and two models in particular: The Housing Staircase and Housing First. LÄS MER