Sökning: "bostadsanpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet bostadsanpassning.

 1. 1. Utformning av flerbostadshus med avseende på trygghet och trivsel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Lovisa Petersson; Qamar Tarabeih; [2018]
  Nyckelord :design plans; modern planning arrangement; site plan; apartment building; new housing estate; the million homes programme; safety; comfort; visualization; building design; housing adaptation; safe environment; residences; building permit documents; outdoor environment.; utformningsförslag; moderna planlösningar; situationsplan; flerbostadshus; nybyggnation; miljonprogrammet; trygghet; trivsel; visualisering; byggnadsutformning; bostadsanpassning; trygg miljö; bostäder; bygglovshandlingar; utemiljö.;

  Sammanfattning : Bostadsbristen som rådde i Sverige efter andra världskriget löstes genom ett bostadsprojekt som kom att kallas miljonprogrammet. Bostäderna som byggdes höll vid den tiden en hög standard invändigt medan utemiljön ofta bortprioriterades. LÄS MER

 2. 2. Tillgängligt boende för äldre : Designförslag för anpassat småhus

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Kristina Malmelöv; [2017]
  Nyckelord :äldre; egna hem; funktionsnedsättning; tillgänglighet; tillgängligt boende; designförslag; småhus; äldreboende; kvarboende; bostadsanpassning; boende för äldre;

  Sammanfattning : De flesta äldre vill bo kvar i sina hem så länge de kan(Kärnekull 2011, 31). Men många tvingas till slut att flytta eftersom det blir omöjligt att bo kvar i hemmet. Den fysiska hemmiljön blir ofta ett hinder för de äldre att utföra vardagliga aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Utformning av seniorbostäder : Med utgångspunkt i tillgänglighet och gemenskap

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sanna Österberg; Sofia Ahlbom; [2017]
  Nyckelord :availability; senior; elderly; home adaption; cohousing; community; tillgänglighet; senior; äldre; bostadsanpassning; kollektivboende; gemenskap;

  Sammanfattning : År 2030 kommer det att finnas uppemot 500 000 fler individer över 75 års ålder jämfört med idag. Ungefär var fjärde person i åldern 75-84 år har en nedsatt rörlighet och många av dem bor i bostäder med låg tillgänglighet och anpassning för individens specifika behov. LÄS MER

 4. 4. Balkongliv för nytta och livsmening : en studie av vardagslivsstrategier och bostadsanpassning i fjärde åldern

  Magister-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Lena Tinglöf; [2017]
  Nyckelord :aktivitet; arbetsterapeut; balkong; bostadsanpassning; meningsfulla aktiviteter; natur och hälsa; äldre;

  Sammanfattning : I Sverige förväntas en fortsatt utveckling mot ökad andel äldre personer vilka når allt högre ålder. De äldre bor kvar i befintliga bostäder där det erbjuds motsvarande vårdinsatser som tidigare fanns i särskilda bostäder för äldre. LÄS MER

 5. 5. SABOs kombohus som senioranpassat boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Victor Collin; Eriksson Viktor; [2016]
  Nyckelord :Kombohus; miljöhinder; tillgänglighet; rörelsehinder; senior; bostad; bostadsanpassning; seniorbostad;

  Sammanfattning : Syfte: Många av SABOs typhus, kombohusen, har en majoritet av hyresgäster över 65 år. Detta var inte planerat vid utformning av bostadshusen utan tanken var att bygga ett flerbostadshus till ett lågt pris. Därför kan kombohusen sakna produkter och utformning som äldre hyresgäster behöver. LÄS MER