Sökning: "bostadsbubbla"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet bostadsbubbla.

 1. 1. Befann sig Stockholm i en bostadsbubbla år 2017?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Elif Ceylan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Finansiering och riskpreferens i fastighetsbranschen -En studie om börsnoterade fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Carlsson; Philip Maxén; [2018-03-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussionMånga är av åsikten att fastighetsmarknaden vuxit sig övervärderad och att Sverige idagbefinner sig i en fastighets- och bostadsbubbla värre än år 2008. Det blir därför viktigt attförstå det resonemang som ligger bakom den höga belåning som ibland anses normaliserad ifastighetssektorn. LÄS MER

 3. 3. Vilken upplåtelseform ska medborgaren välja mellan hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenhet. : En jämförande ekonomisk analys med exempel från Lidingö.

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kimberly Olsson; Hedda Von Heideken; [2017]
  Nyckelord :Dalénum; cash flows analysis; house purchase; mortgage loan; form of tenure; Dalénum; kassaflödesanalys; bostadsköp; bolån; upplåtelseform;

  Sammanfattning : Idag råder en bostadsbrist på Stockholms bostadsmarknad som det inte finns en snabb hållbar lösning på. Ofta talas det om att det är omöjligt att erhålla ett förstahandskontrakt till en hyreslägenhet, vilket leder till att andrahandsmarknaden och den svarta marknaden växer. LÄS MER

 4. 4. Bostadsbubbla i Sverige : myt eller sanningen?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Eduards Francuzovs; Jakob Mehamed Burhan; [2017]
  Nyckelord :bostadsbubbla;

  Sammanfattning : Arbetet uppfattar en bostadsbubbla som en dramatisk prisökning som inte stöds av fundamentala faktorer och som följs av ett dramatiskt prisfall. Undersökningen syftar sig på att undersöka om de fundamentala faktorerna stödjer dagens bostadspriser och om bostadspriserna är hållbara, det vill säga om bostadsmarknaden är övervärderad eller inte. LÄS MER

 5. 5. Hur ränteavdraget påverkar bostadsmarknaden - En argumentation för ränteavdragets vara eller icke vara

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wiktoria Matulaniec; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med de senaste årens skenande bostadspriser har bostadspolitiken återigen börjat få aktualitet i samhällsdebatten. Vissa argumenterar för att det beror på Sveriges generösa skattesubvention som medför en ökad inkomst för privatpersoner varpå de får ett större finansiellt utrymme att köpa en dyrare bostad. LÄS MER