Sökning: "bostadsbyggande"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet bostadsbyggande.

 1. 1. Statlig kreditgaranti som styrmedel för energieffektivisering av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Daniel Nylund; Lovisa Rendert; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to investigate the possibilities of introducing a state credit guarantee for energy efficiency of apartment buildings. Heating and hot water in apartment buildings account for about 8% of Sweden's total energy use and many of the buildings have potential to greatly reduce its energy use. LÄS MER

 2. 2. Mark och möjligheter : Kommunala erfarenheter av markägande och plangenomförande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Claes Palm; [2020]
  Nyckelord :Markägande; markanvisningar; makt; bostadsproduktion; finansiering;

  Sammanfattning : I en situation med underskott på bostäder i många kommuner är det angeläget att det som planeras också blir byggt. Denna uppsats belyser kommunalt markägande och dess roll i genomförandet av detaljplaner. LÄS MER

 3. 3. Kommunal mark som ett verktyg för att främja prisrimliga bostäder. En fallstudie över Stockholms stads arbete mot minskade boendekostnader

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna-Karin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Prisrimliga bostäder; Markanvisningar;

  Sammanfattning :   Diskussionen kring den bostadsbrist som finns i de flesta av Sveriges kommuner har allt mer kommit att rikta in sig mot vilka som faktiskt drabbas av den. Trots ett kraftigt ökat bostadsbyggande under de senaste åren kvarstår problemen med att lösa bostadsförsörjningen för ekonomiskt svagare grupper i samhället, då mycket av det som byggts varit snarlikt och dyrt. LÄS MER

 4. 4. Flexibla parkeringstal : Ett effektivt verktyg för att främja hållbart resande?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Höök; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Parkeringstal med miniminivåer har funnits i Sverige sedan 1960-talet då bilen blev ett alltmer dominerande inslag i svenska städer och samhällen. Med hjälp av parkeringstalen kan kommuner ställa krav på att byggherrar ska tillhandahålla tillräckligt många parkeringsplatser i samband med nybyggnation. LÄS MER

 5. 5. Blandat boende som utopi och verklighet : en komparativ studie om Stockholms och Helsingfors nya stadsdelar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ville Leppänen; Mikael Kaunisto; [2020]
  Nyckelord :social housing; blandat boende; segregation; social housing; social hållbarhet; upplåtelseform; bostadsbyggande; Stockholm; Helsingfors;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar blandat boende i svensk och finsk kontext genom en komparativ fallstudie av två städer, Stockholm och Helsingfors. Vi använder prisskillnader inom ett område som indikator av huruvida blandning är möjligt att uppnå. LÄS MER