Sökning: "bostadsförening"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet bostadsförening.

 1. 1. A Study of Energy Saving Actions in Older Buildings in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OSCAR LEFFLER; NASSIF MANSOUR; [2018]
  Nyckelord :Energy saving technologies; exhaust air heat pump; drain water heat recovery; insulation; geothermal heat pump; photovoltaics; return on investment; energy performance contracting; payback period; climate shell improvement; technical installations; calibration; housing associations; real estate managers; decision making; status quo bias.; Energibesparingsteknik; frånluftsvärmepump; spillvattenvärmeåtervinning; isolering; bergvärmepump; solceller; direktavkastning; energibesparingskontrakt; återbetalningsperiod; klimatskalförbättringar; tekniska installationer; kalibrering; bostadsförening; fastighetsförvaltare beslutsfattning; status quo bias.;

  Sammanfattning : Modern energy saving technologies are become increasingly mature, easier to implement and financially profitable. Both the European Union and the Swedish government have directives with goals regarding energy savings for the year 2020 and 2030. LÄS MER

 2. 2. Optimering och dimensionering av ett solcellssystem till ett flerbostadshus i Mellansverige : En beräknings- och simuleringsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :John Forslund; [2018]
  Nyckelord :PV; grid.connected; optimal tilt angle; demand patterns; self-consumption; PV; nätanslutet; optimal lutning; egenanvändning;

  Sammanfattning : Solkraft kan täcka hela jordens energibehov många gånger utan att släppa ut växthusgaser eller andra giftiga ämnen vid drift och räknas därför till en hållbar och förnyelsebar energikälla. Solkraft är därför en lämplig kandidat till att ersätta dagens ej hållbara fossilbaserade energisystem. LÄS MER

 3. 3. Prydnadsbuskars biologiska strategier, och deras lämplighet för urbana planteringar

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Eric Andersson; [2012]
  Nyckelord :John Philip Grime; biologiska strategier; buskplanteringar; urbana planteringar;

  Sammanfattning : Det utbredda slentriantänkandet i vår bransch ligger till grund för många tveksamma, och dyra lösningar. Den generella mentaliteten verkar vara att, ”man gör de man blir tillsagd” och slutar helt fundera på varför. LÄS MER

 4. 4. MIljöifiering "Hur vi slutade att oroa oss för framtiden och gjorde något för att förändra den! "

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Magnus Jonsson; Mikael Holmström; [2011]
  Nyckelord :spelifiering; miljökommunikation; captology; gamification; Climate Living In Cities Concept;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att ta fram ett teoretiskt underlag för hur miljöprojektet CLICC (Climate Living In Cities Concept) i Malmö skulle kunna utvecklas med hjälp av teorier kring de relativt nya begreppen Spelifiering och Captology. Målet är att förbättra den miljökommunikativa processen där de boende i bostadsförening Hilda ska motiveras att minska sina koldioxidutsläpp med 50 procent. LÄS MER

 5. 5. Ombyggnad av miljonprogrammet : Information och riktlinjer vid projektledning

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Avd.)

  Författare :Jessica Säll; [2011]
  Nyckelord :examensarbete; miljonprogrammet; PMI; projektledning;

  Sammanfattning : Underhållet av miljonprogrammet blir alltmer eftersatt för varje år som går. Få fastighetsägare har genomfört något underhåll alls sedan husen byggdes, vilket beror på dålig ekonomi och brist påkunskap. Renoveringstakten måste tredubblas från nuvarande takt för att få möjlighet att renovera alla lägenheter. LÄS MER