Sökning: "bostadsförsörjning"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet bostadsförsörjning.

 1. 1. Social housing eller sociala hyreskontrakt? -En komparativ studie av tre europeiska länder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jens Reinsfelt; Martin Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Social housing; sociala hyreskontrakt; social bostadsförsörjning; stigberoende; segregation;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet "social housing" och det motstånd som finns mot denna form av social bostadsförsörjning i Sverige. Den svenska bostadssektorns sociala modell, så kallade sociala hyreskontrakt utvärderas i ett komparativt perspektiv med Nederländerna och England, två länder som har "social housing". LÄS MER

 2. 2. Bostad – en vara eller icke vara? : en studie av bostadsförsörjningsmodellen Mallbo ur ett rättviseperspektiv

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Alfengård; Tova Troedsson; [2019]
  Nyckelord :Mallbo; rättvisa; bostadsojämlikhet; bostadsförsörjning; kommodifiering;

  Sammanfattning : Mallbo är ett projekt som arbetar med en ny bostadsförsörjningsmodell som syftar till att åstadkomma billiga bostäder för ekonomiskt utsatta grupper. Det unika med Mallbo-modellen är att den förenar insatser för att stärka strukturellt hemlösas ekonomiska situation, genom bland annat arbetsmarknadsåtgärder, samtidigt som man vill sänka produktions- och boendekostnaderna. LÄS MER

 3. 3. Kommuners bostadsförsörjningsmål i Stockholms län : -och deras förutsättningar att uppnå dem.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sara Olsson; [2019]
  Nyckelord :Exploatering; Bostadsförsörjning; Stockholm; Byggherre;

  Sammanfattning : Sweden's population is increasing sharply every year, while there is a shortage of housing, not least in Stockholm. The municipality has a plan monopoly and thus has a great responsibility in what is to be built and, according to law, will create guidelines for the housing supply as a complement to the comprehensive plan. LÄS MER

 4. 4. Allmänyttan - Nytta för äldre? : En kvalitativ fallstudie om kommunal bostadsförsörjning med fokus på äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Niklas Lenke; David Sundholm; [2019]
  Nyckelord :housing supply; housing customized for elderly; municipal housing companies; availability; accommodation for elderly; bostadsförsörjning; mellanboendeformer; allmännyttan; tillgänglighet; äldres boende;

  Sammanfattning : Sverige har en åldrande befolkning och år 2070 kommer en fjärdedel av befolkning att vara över 65 år vilket kommer att sätta press på den svenska välfärden. Utmaningar knutet till en åldrande befolkning är ingenting nytt utan uppmärksammades i Långtidsutredningen från år 2000. LÄS MER

 5. 5. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Staxäng; [2019]
  Nyckelord :bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Sammanfattning : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. LÄS MER