Sökning: "bostadskö"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet bostadskö.

 1. 1. Rental Housing Policy Norms in Stockholm Through A Queer Theoretical Lense

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Alayat Aysegul; [2015]
  Nyckelord :Housing; rental; queer theory; homeless; elderly; students; young adults; norms; LGBTQ; abused person; social sustainability; Bostäder; hyresrätter; queer; hemlösa; äldre; studenter; ugna vuxna; normer; HBTQ; våldutsatta; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Swedish Instrument of Governance and Housing Sustention Responsibility state that everyone living in Stockholm County has the right to housing. This thesis deals with norms created by the first-, second-hand rental market and priority housing rules and regulations in the Stockholm County. LÄS MER

 2. 2. Bostadsbrist i Göteborg -Bostadspolitiska reformförslag och deras inverkan på tre företag inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olle Rönningberg; Rasmus Grönlund; [2014-06-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det råder bostadsbrist i Sverige. Befolkningen ökar i högre grad än vad det byggs och unga vuxna tvingas att stå i bostadskö i flera år för att överhuvudtaget få en lägenhet. LÄS MER

 3. 3. The black housing market - A survey of thegeneral public’s attitude towards the market andpossible solutions.

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Renée Huuva; Özge Koyuncu; [2014]
  Nyckelord :black housing market; illegal; rent; tenancy; Stockholm; EU; tenant queue; Svart bostadsmarknad; olagligt; hyra; Stockholm; EU; bostadskö;

  Sammanfattning : The aim of this Bachelor of Science thesis is to study the black housing market, its spread andexpansion within the Stockholm region. This hidden sort of crime is compromised and organizedmore than ever before. According to Fastighetsägarna the turnover is over a billion Swedishkrona in Stockholm City, Sundbyberg and Solna. LÄS MER

 4. 4. Modulbyggt kontra platsbyggt : prisskillnad på studentbostad

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Martin Rönnbäck; Linus Stigenberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stockholmsregionen hade år 2011 68 000 bostadslösa studenter. Studenter som står i bostadskö kan få sin bostad till mitten eller i slutet av deras studieperiod. Men att bara bygga nya studentbostäder är inte en enkel lösning. LÄS MER

 5. 5. Avstånd till innerstaden, hyresnivå, storlek och typ : Inverkan på ”populariteten” för Uppsalahems lediga hyresbostäder i Uppsala stad åren 2006-2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karl Nygren; [2012]
  Nyckelord :allmännyttan; allmännyttigt bostadsbolag; kommunalt bostadsbolag; Uppsalahem; allmännyttig hyresrätt; allmännyttig hyresbostad; allmännyttiga hyresrätter; allmännyttiga hyresbostäder; hyresrätt; hyresrätter; hyresbostad; hyresbostäder; bostadspreferenser; boendepreferenser; bostadsefterfrågan; bostäder läge; bostäder hyra; bostäder storlek; bostäder antal rum; SABO; bostadsförsörjning; bostadsplanering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen avhandlar ”populariteten” hos de vanliga hyresbostäder i Uppsalahems ägo per 2010-12-31 som förmedlades med kontraktsformen tillsvidarekontrakt under de fem åren 2006 till och med 2010. De ”popularitetsmätningar” som utförts inom ramarna för uppsatsens undersökning, baseras på ett faktiskt aktivt agerande, i aggregerad form, av de aktivt bostadssökande individerna i bolagets bostadskö under perioden, i förhållande till ovan nämnda bostäder. LÄS MER