Sökning: "bostadsmarknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade ordet bostadsmarknaden.

 1. 1. En berättelse om svensk bostadspolitik – Analys av värdeförändringar och idéers resor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elisabeth Lundgren; Kristian Starnberg; [2021-02-09]
  Nyckelord :bostadspolitik; värde; idé; översättning; bostad 1850 – 2020;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att förbättra förståelsen för den svenska bostadsmarknaden och bostadspolitiken genom att belysa hur grundläggande värden och idéer samspelat under perioden1850-2020.Teori:Lundquists (1998) teori om samhälleliga värdeförändringar där brottningen mellan demokratiska och ekonomiska värden kombineras med Czarniawskas och Joerges (1996) teori om hur idéer förflyttas genom översättningar och reser i tid och rum. LÄS MER

 2. 2. Frihamnsmodellen - En analys av förhållandet mellan Frihamnsmodellen, svensklagstiftning och en socialt hållbar bostadsmarknad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Abrahamsson; [2021-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här framställningen undersöks och analyseras den så kallade Frihamnsmodellen (ett stort stadsutvecklingsprojekt i centrala Göteborg) och de olika delar som den består av. Det konstateras att kommunerna rent juridiskt har möjlighet att ställa krav på upplåtelseform (vanligen att det ska byggas hyresrätter) vid försäljning av kommunal mark och att ett sådant förfarande oftare bör användas, då styrandet av upplåtelseform leder till en mer allsidig bostadsmarknad. LÄS MER

 3. 3. Ägarlägenheter i svensk lagstiftning - en jämförelse med bostadsrätter i vissa centrala frågor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Viktoria Hållén; [2021]
  Nyckelord :law; business; real estate; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Owner-occupied flats are today an unusual form of housing on the Swedish housing market, and have not yet been built to a particularly large extent. The form of housing was introduced into Swedish legislation in 2009, which may be one of the reasons why it has not yet had time to establish itself in the society. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan belåningsgrad och kvadratmeterpris i bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Bodin; Niclas Vestlund; [2020-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how the loan-to-value ratio and monthly fee in tenant-owner associations affectthe sale price during the calendar year 2019 on tenant-owner rights in the municipality of Gothenburg.The research question is as follows: Do buyers in the housing market take the increased risk associatedwith higher loan-to-value ratios in tenant-owner associations into account through an adjusted saleprice, and how is the monthly fee affected by a higher loan-to-value ratio? The sale price and fee aretaken into account per square meter to ease the comparisons between different apartments. LÄS MER

 5. 5. Konceptboenden för seniorer : En konsumentundersökning kring Bovierans konceptboenden för seniorer

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Atid Mohammed; [2020]
  Nyckelord :Concept housing; seniors; Konceptboenden; Seniorer; Gemenskap; Trygghet;

  Sammanfattning : Sveriges demografiska utveckling innebär en ökad befolkning där seniorer framöver kommer utgöra en större konsumentgrupp i bostadsmarknaden än tidigare. Det är därför av väsentlig betydelse att förbereda för denna demografiska utveckling och att anpassning sker efter vad framtidens seniorer kan eftersträva. LÄS MER