Sökning: "bostadsmarknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade ordet bostadsmarknaden.

 1. 1. Relationen mellan belåningsgrad och kvadratmeterpris i bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Bodin; Niclas Vestlund; [2020-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how the loan-to-value ratio and monthly fee in tenant-owner associations affectthe sale price during the calendar year 2019 on tenant-owner rights in the municipality of Gothenburg.The research question is as follows: Do buyers in the housing market take the increased risk associatedwith higher loan-to-value ratios in tenant-owner associations into account through an adjusted saleprice, and how is the monthly fee affected by a higher loan-to-value ratio? The sale price and fee aretaken into account per square meter to ease the comparisons between different apartments. LÄS MER

 2. 2. Skulle ett registreringskrav och tillsyn av mäklarföretagen stärka skyddet för konsumenter på bostadsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Erik Claesson; Alexander Jellhede; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Avtalsstruktur och risk vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Axel Prytz; [2020]
  Nyckelord :Condominium; housing cooperative; tenure; preliminary contract; tenure contract; contract structure; risk; responsibility; contract; force majeure clause; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden has had a positive trend since the 1990s. In recent years, the market for newly produced condominiums has changed due to credit restrictions enforced by new legislation. LÄS MER

 4. 4. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Alverbrink; [2020]
  Nyckelord :grönstruktur; grönska; förtätning; urbanisering; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. LÄS MER

 5. 5. Hur bostadsrättsmedlemmars intressen kommer till uttryck i styrelsearbetet - En intervjustudie med ordföranden i bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Kilman; Theodor Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samtalet om den svenska bostadsmarknaden har på senare tid präglats av en rad ekonomiska frågor. Höjda priser, amorteringskrav och skärpta lånevillkor är något av det som diskuterats flitigt bland såväl köpare, säljare, mäklare och politiker. LÄS MER