Sökning: "bostadsområden trivsel"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden bostadsområden trivsel.

 1. 1. Gårdsutveckling för att främja det sociala livet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ulrika Larsson; [2017]
  Nyckelord :miljonprogrammet; bostadsgård; trygghet; trivsel; socialt samspel; förnyelse;

  Sammanfattning : Mellan åren 1965-1974 pågick den största statliga satsningen på bostäder i Sveriges historia, som senare kom att kallas för miljonprogrammet. På mindre än tio år byggdes över en miljon bostäder, än i dag bor en fjärdedel av Sveriges befolkning i områden byggda efter miljonprogrammets ideal. LÄS MER

 2. 2. Den byggda utemiljön för flerbostadshus : Fallstudie av Mimers områden Timmerkojan, Tujan och Cedern i Västerås

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fredrik Brandt; [2016]
  Nyckelord :multifamily house; outdoor environment; courtyard; planning; apartment yard; public seating; samhällsbyggnad; flerbostadshus; bostadsgård; uteplats; Västerås;

  Sammanfattning : Den gemensamma utemiljön är viktig för de boende i flerbostadshus, framförallt för de som inte har egna privata uteplatser i bostaden. Utemiljön måste dock utformas så att den ger så många önskvärda funktioner som möjligt till den stora heterogena skaran boende som kommer att bo här under husets livstid. LÄS MER

 3. 3. Socialt hållbart boende

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Pia Agriam; [2016]
  Nyckelord :Social; housing; buildings; residential; apartment; sustainability; Social; boende; flerbostadshus; bostadsområde; bostad; hållbarhet;

  Sammanfattning : Det behövs mer forskning kring vad som ger människan goda förutsättningar till livskvalitet i en bostadsmiljö. Social hållbarhet är ett ämne som arkitekturvärlden värnar om mer än någonsin. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av hållbarhetsaspekter i projektet Mitt gröna kvarter i Örebro : har projektet uppnått dess intention om hållbarhet?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viola Edin; [2015]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; upprustning av miljonprogrammen; mitt gröna kvarter; Örebro;

  Sammanfattning : Världen står inför klimatförändringar vilket uppmärksammades av FN redan år 1992 då klimatöverenskommelsen Agenda 21 nedtecknades. Definitionen av hållbarhet och hållbar utveckling uppkom strax dessförinnan med sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv för att råda bot på de negativa konsekvenser samhällsutvecklingen orsakat miljön. LÄS MER

 5. 5. Känner du dig hemma här? : Känsla för platsen i Gottsunda och Sunnersta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Stina Grönvall; Linnéa Thor; [2015]
  Nyckelord :segregation; känslan för plats; plats; identitet; platsidentitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om känslan för platsen där man bor. Genom att ta avstamp i att segregation existerar undersöker uppsatsen om människors känsla för platsen är annorlunda beroende på området de lever i. Detta innebär både förklaringar till att människor trivs där de bor samt identitet till platsen och hemmahörande. LÄS MER